Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 233
  • Trong tuần: 233
  • Tất cả: 377,513
Đăng nhập
Ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 359

Quyết định số 2280/QĐ-UBNDngày 09 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Lào Cai về Ngày Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai, theo đó lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai.

Ngày Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai được tổ chức hằng năm nhằm: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chuyển đổi số. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai cụ thể; hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và điều kiện thực tế của từng sở, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai hằng năm cho phù hợp. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục về chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Minh Hằng
Tin khác
1 2 3 4 5  ...