Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 309
  • Trong tuần: 7,069
  • Tất cả: 463,215
Đăng nhập
Một số kết quả triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai 06 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 154

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 20230” (Đề án 06), 06 tháng đầu năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã tham mưu cho Tỉnh uỷ ban hành: Chỉ thị số 37/CT-TU ngày 05/5/2023 về đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 và các năm tiếp theo, Công văn số 1659-CV/TU ngày 05/5/2023 về việc triển khai cài đặt VneID và định danh điện tử. Đồng thời ban hành theo thẩm quyền 04 văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Đề án 06. Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Đề án năm 2023; chỉ đạo Công an tỉnh - Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tổ chức đợt cao điểm “50 ngày, đêm” cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp đối với công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ngành có liên quan (Tư pháp, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội) thực hiện làm sạch các dữ liệu: Hộ tịch; tiêm chủng; trẻ em, cung cấp thông tin về số định danh cá nhân/CCCD để bổ sung vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội. Qua triển khai các hoạt động của Đề án, đã được một số kết quả nổi bật như sau:

Về hoàn thiện thể chế: Tiếp tục thực hiện rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật theo lộ trình Đề án 06. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động rà soát, tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định công bố về thủ tục hành chính đảm bảo, kịp thời đúng quy định, cung cấp dịch công tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) các cấp. Thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu, gồm “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - xoá đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng phí” từ ngày 21/6/2023

Về dịch vụ công: (i) Tổ chức thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, đã rà soát, phê duyệt 1.521 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền. Qua theo dõi thực tế trên Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia, tỉnh Lào Cai đã tích hợp 1.356 DVCTT, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 79,8%. 100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được cung cấp trên Cổng DVC quốc gia, 43,8% TTHC phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến với tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 54,9%. (ii) Kết quả triển khai 11 dịch vụ công của Bộ Công an: 06 thủ tục DCV đã hoàn thành ở cấp độ 4, thu nhận 94.999 hồ sơ DVC các loại, gồm: 2.939 hồ sơ cấp, cấp lại, đổi thẻ CCCD; 09 hồ sơ xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã cấp thẻ CCCD; 35.236 hồ sơ đăng ký thường trú; 2.664 hồ sơ đăng ký tạm trú; 121 hồ sơ khai báo tạm vắng; 35.352 lượt thông báo lưu trú; 10.854 hồ sơ đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy (mức độ 3); thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (mức độ 4): 1.064 trường hợp, phạt tiền: 3.201.900.000 đồng; 6.637 hồ sơ cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông; 114  hồ sơ làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; 09  hồ sơ làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu (mức độ 4). (iii) Kết quả triển khai 14 dịch vụ công của các đơn vị, sở, ngành: 5.128 hồ sơ đăng ký khai sinh; 1.314 hồ sơ đăng ký khai tử; 1.938 hồ sơ đăng ký kết hôn; 1.508 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp; 3.098 hồ sơ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; 30 hồ sơ thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện; Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liên với đất do thay đổi thông tin người được cấp Giấy chứng nhận: 3.440 hồ sơ nhận trực tiếp; 7.664 hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng; 278 hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; 4.723 hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thế là hộ gia đình, cá nhân; 19 hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội: 172 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện đón tiếp 115.217/234.473 lượt người bệnh đến khám, chữa bệnh bằng CCCD gắn chíp, đạt 49,1%. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thu thập, cập nhật thông tin tài khoản cho 1.357/2.998 người có công, thân nhân người có công hưởng trợ cấp hàng tháng có tài khoản cá nhân tại các ngân hàng thương mại (đạt 45,3%). Tiến hành thí điểm chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho 113 trường hợp trên địa bàn huyện Bắc Hà; rà soát chuẩn hoá 230.766/231.075 dữ liệu trẻ em (đạt 99,9%). Các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thường xuyên rà soát cập nhật thông tin biến động trẻ em lên phần mềm quản lý trẻ em. Thực hiện chi trả trợ cấp xã hội háng tháng cho 100% trẻ em đang thụ hưởng từ chính sách. Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục. Hiện có 27/37 trường có cung cấp dịch vụ không dùng tiền mặt (đạt tỷ lệ 62%). Ngành Y tế đã triển khai mô hình thanh toán không dùng tiền mặt đối với 100% cơ sở khám chữa bệnh, đã thực hiện 22.289/149.140 giao dịch, đạt 14,95%. Về triển khai thanh toán trực tuyến, biên lai điện tử, đến nay tỉnh Lào Cai có 581 (100%) TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được cung cấp trên Cổng DVC quốc gia; 123/281 (43,8%) TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến; 43.844/79.750 (54,97%) hồ sơ TTHC được thanh toán trực tuyến qua Cổng DVC quốc gia.

Nhóm phục vụ phát triển công tác dân số: Đến thời điểm hiện tại, Công an các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thu nhập và gửi về Bộ Công an 652.554 hồ sơ, đã được in và trả 581.017 thẻ (Trong đó: Cấp mới 557.401 thẻ; cấp đổi 14,216 thẻ và cấp lại 9.400 thẻ), số CCCD đã được nhận: 578.062 thẻ, số CCCD đã trả: 567.888 thẻ. Tính đến ngày 16/6/2023, 09/09 đơn vị cấp huyện, 152/152 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh đã hoàn thanh thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắp chip cho 100% công dân đủ điều kiện (hoàn trước thời hạn Bộ Công an giao 46 ngày). Về thu nhận hồ sơ định danh điện tử, toàn tỉnh thu nhận 158.686 hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử, đạt 48,75% (trong đó mức độ 1: 27.656 hồ sơ; mức độ 2: 131.121 hồ sơ). Số tài khoản được kích hoạt đạt 14,11%.

Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư: 06 tháng đầu năm, Công an các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tra cứu lấy thông tin của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đăng ký 11.511 xe mô tô, xe máy điện, giải quyết các thủ tục về Hộ chiếu cho 6.659 trường hợp. Hoàn thành kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư với CSDLQG về bảo hiểm xã  hội, tính đến hết ngày 15/6/2023 tại Lào Cai đã có 126.510 tài khoản được cơ quan BHXH phê duyệt, 112.383 tài khoản đã đăng nhập ứng dụng VssID. Hoàn thành tích hợp, kết nối liên thông điện tử dịch công đối với 02 DVC liên thông. Về kết nối, tích hợp DVC tỉnh với Cổng DVC quốc gia, hiện đã hiện thị đủ 20 trường thông tin của công dân phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin phục giải quyết TTHC. Duy trì việc kết nối Cổng DVC tỉnh với Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp, Hệ thống quản lý đất đai (VBDLIS) của Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Về giải quyết vấn đề sim rác, đã thực hiện chuẩn hoá thông tin 20.021 thuê bao; chuẩn hoá thông tin đối với với 18.850 thuê bao; tạm ngừng hoạt động đối với 1.441 thuê bao do thôngtin thuê bao chưa chuẩn hoá. Về làm sạch dữ liệu của các bộ, ngành, ngành Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Công an tỉnh thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật thông tin cho 7.650 học sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 trên hệ thống CSDL ngành và CSDLQG về dân cư; 7.632 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp PTTH quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng trực tuyến theo phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công an các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện làm sạch bổ sung thông tin: 1.602 trường hợp không có CCCD/Mã định danh; 4.263 trường hợp mã định danh sai định dạng và 73.178 trường hợp sai thông tin trên hệ thống đối với dữ liệu tiêm chủng…

Triển khai các mô hình điểm về Đề án 06: Công an cấp huyện, cấp xã đã đăng ký, triển khai 200 mô hình điểm về đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; 04 huyện, 07 Sở, ngành đăng ký 59 mô hình điểm theo Đề án 06. Mô hình điểm Đề án  06 cấp tỉnh “Công dân số”.

Để triển khai Đề án 06 có hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra, 06 tháng cuối năm 2023, tỉnh Lào Cai tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: (i) Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong tỉnh đăng ký, triển khai mô hình điểm thực hiện Đề án  06/CP; (ii) Tăng cường bố trí, trang thiết bị, cơ  sở vật chất, nguồn lực; sắp xếp bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực đủ năng lực, trình độ thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu chuyên môn; (iii) Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền truyền về Đề án, hướng dẫn người dân, cơ quan, doanh nghiệp thực hiện các TTHC qua dịch vụ công trực tuyến; (iv) Tiếp tục triển khai việc tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ của tỉnh để tra cứu thông tin của công dân phục vụ giải quyết TTHC; (v) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện các nội dung của Đề án; (vi) Tập trung mọi lực lượng,  phương tiện, làm việc liên tục cả thứ 7, chủ nhật và buổi tối để thu nhận hồ sơ định danh điện tử (VneID mức độ 2). Phấn đấu đến hết ngày 30/7/2023 thu nhận và hướng dẫn người dân kích hoạt được 325.446 tài khoản định danh mức độ 2 theo chỉ tiêu Bộ Công an giao./.

Gia Hân
Tin khác
1 2 3 4 5  ...