Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1,418
  • Trong tuần: 6,686
  • Tất cả: 383,966
Đăng nhập
Một số kết quả 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 109

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật  Sở Y tế ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm, kế hoạch tuyên truyền pháp luật 02 đợt/năm, các Chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật theo giai đoạn.  Sở Y tế đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành như: Quyết định số 249/QĐ-SYT ngày 25/8/2008 ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012;  Kế hoạch số 112/KH-SYT ngày 14/10/2013 triển khai Kế hoạch số 145/KHUBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) trên địa bàn tỉnh từ năm 2012 đến năm 2016. Kế hoạch số 121/KH-SYT ngày 04/10/2017 triển khai Quyết định số 3800/QĐUBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

Thông qua hình thức triển khai như tổ chức hội nghị tuyên truyền trong “Ngày pháp luật”, treo Băng rôn tại trụ sở trong tuần cao điểm của Ngày pháp luật từ 05/11 đến 11/11 hàng năm. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ động đưa thời lượng thông tin hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật của toàn ngành trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế, tạp chí Sức khỏe và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong toàn ngành Y tế đã tổ chức được 103 buổi với số lượt người tham gia là 5076 lượt người. Trong ngày pháp luật, các đơn vị y tế treo băng rôn hưởng ứng.

 Thực hiện theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 02 đợt/01 năm được 273 văn bản, trong đó Luật 133, Pháp lệnh 32, Nghị quyết 42, Văn bản khác (Nghị định, Chỉ thị, Thông tư) 66 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Y tế với tổng số 68.741 lần cho 164.984 lượt người nghe; Đài phát thanh truyền hình tỉnh 41 tin, phóng sự; Báo Lào Cai 46 tin, bài, ảnh; Cổng thông tin điện tử của ngành 83 tin, bài, ảnh; sóng phát thanh, truyền hình huyện, thành phố  34 lượt; trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường 2.749 lượt; tổ chức các đợt, các lớp tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tham gia thi tìm hiểu pháp luật trong đó có Hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh gắn với xây dựng cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp” trong ngành Y tế. Xây dựng, khai thác và quản lý tủ sách pháp luật với 30/30 đơn vị y tế đã xây dựng tủ sách pháp luật và khai thác, quản lý theo quy định.

Qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành được nâng cao. Cán bộ ở các vị trí công tác đã nhận thức được quyền lợi, vai trò trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của viên chức nhà nước trong việc chấp hành pháp luật, góp phần ngăn chặn việc vi phạm pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ áp dụng pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội. Tại các đơn vị trong những năm qua không có cán bộ, công chức, viên chức nào vi phạm pháp luật. 

Mai Anh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...