Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 200
  • Trong tuần: 6,960
  • Tất cả: 463,106
Đăng nhập
Lào Cai phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Lượt xem: 118

Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân, đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, ngày 08/8/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã ký ban hành Công văn số 804/HĐPH về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện thực hiện các nội dung sau:

Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung 08 văn bản luật, 17 nghị quyết mới được ban hành trên Cổng/Trang Thông tin điện tử và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: tổ chức quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung của văn bản luật cho cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật của cơ quan, đơn vị trực tiếp triển khai thi hành văn bản luật; chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu phổ biến nội dung văn bản luật; chủ động phối hợp với Sở Tư pháp để cập nhật trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai tại địa chỉ https://pbgdpl.laocai.gov.vn; quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật và tham gia PBGDPL cho người dân…

Quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ với hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, đảm bảo hiệu quả của công tác tổ chức thực hiện.

Chủ động lồng ghép việc phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên; pháp luật về trợ giúp pháp lý, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới… triển khai các nhiệm vụ, đề án, chương trình có liên quan một cách phù hợp.

Tăng cường công tác truyền thông về dự thảo chính sách có tác động lớn đến đời sống xã hội hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật./.

Tải về

Minh Thúy
Tin khác
1 2 3 4 5  ...