Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1,531
  • Trong tuần: 6,799
  • Tất cả: 384,079
Đăng nhập
Lào Cai ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023
Lượt xem: 213

Thực hiện Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 24/01/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP); Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10/2/2023 thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023.

Nội dung kế hoạch nhằm  tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường hợp tác quốc tế để ngăn chặn, kiểm chế hoạt động tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, đảm bảo quyền và lợi ích của nạn nhân.

Kế hoạch chỉ rõ bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan được tiếp nhận, phân loại, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án mua bán người đạt trên 90% tổng số án khởi tố; 95% số vụ án mua bán người hằng năm được giải quyết và truy tố; 90% số vụ án mua bán người được giải quyết, xét xử. Đảm bảo các hoạt động phòng, chống mua bán người được triển khai thực hiện hiệu quả, an toàn, phù hợp. Xác định công tác phòng, chống mua bán người là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, phải thực hiện mọi nơi, mọi lúc, trên các lĩnh vực, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm.

Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người 30/7”; tiếp tục thực hiện điểm Chương trình phòng, chống mua bán người tại: thành phố Lào Cai, huyện Bát Xát, Mường Khương, Bảo Thắng, Si Ma Cai; tổ chức tổng kết thực hiện chỉ đạo điểm tại các địa bàn trên, đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai chỉ đạo trong toàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra, việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực phòng, chống mua bán người các đơn vị, địa phương; duy trì các hoạt động liên ngành phòng, chống mua bán người; tổ chức sơ kết, tổng kết, các hội thảo, giao ban định kỳ, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực, đào tạo bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ về phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán.

Công tác truyền thông, phòng ngừa tội phạm mua bán người chú trọng công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng và mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau và đặc điểm của từng địa phương; lồng ghép các thông tin về quyền của nạn nhân, các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, tiếp nhận thông tin dành cho nạn nhân vào các thông điệp, tin bài, chuyên mục và tài liệu truyền thông về phòng, chống mua bán người. Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, các nhà mạng trong các hoạt động truyền thông về phòng, chống mua bán người. Tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng, đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của từng nhóm nạn nhân, nhóm có nguy cơ trở thành nạn nhân cũng như đặc điểm của từng địa phương. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” phù hợp với thông điệp của Liên hợp quốc và tình hình thực tiễn của các huyện, thành phố, thị xã. Lồng ghép và truyền tải các thông điệp phòng, chống mua bán người vào các chương trình giáo dục công dân, giáo dục ngoại khóa của các cấp học, ngành học. Xây dựng, nhân rộng các mô hình truyền thông tại cộng đồng hoạt động có hiệu quả; tổ chức thu thập, nắm bắt kịp thời thông tin, dấu hiệu có liên quan đến mua bán người tại cộng đồng dân cư (các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện).

Công tác phòng ngừa xã hội tổ chức các hoạt động phòng ngừa mua bán người từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Phòng ngừa nghiệp vụ lực lượng Công an, chủ công là lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng các cấp tổ chức thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; tiến hành điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, đối tượng nổi lên, nhất là số chủ mưu, cầm đầu đường dây phạm tội, số có tiền án, tiền sự về tội danh mua bán người để phòng ngừa với phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ địa bàn cơ sở, chủ động đấu tranh, ngăn chặn; chú trọng công tác phòng ngừa mua bán người trong nội địa, mua bán người để cưỡng bức lao động.

Công tác phòng ngừa đấu tranh, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người sử dụng đồng bộ các biện pháp, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các đường dây, tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán người, mua bán người trong nội địa, các hoạt động lợi dụng tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài trái phép để mua bán, cưỡng bức lao động... Lực lượng Công an, chủ công là Cảnh sát Hình sự phối hợp với lực lượng Biên phòng chủ động xây dựng kế hoạch, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, chiến sỹ nắm chắc tình hình hoạt động tội phạm mua bán người, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, đối tượng nổi lên, nhất là số chủ mưu, cầm đầu đường dây tội phạm, số có tiền án, tiền sự về tội danh mua bán người để phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn; chú trọng khu vực biên giới, địa bàn trọng điểm và các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người, thời gian từ ngày 01/7/2023 đến hết 30/9/2023.

Công tác truy tố, xét xử đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người, thống nhất xác định các vụ án trọng điểm, vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng hoặc các vụ án được dư luận xã hội quan tâm để Toà án khẩn trương nghiên cứu hồ sơ đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương và yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.  Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Xây dựng mô hình hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bị mua bán trở về giúp họ hoà nhập cộng đồng bền vững và tránh bị mua bán trở lại. Công tác nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống mua bán người tiếp tục rà soát tổng thể các quy định của pháp luật có liên quan đến trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, trong đó có Luật phòng, chống mua bán người, các quy định về quản lý hộ tịch đảm bảo tốt công tác phòng, chống mua bán người...để đề xuất sửa đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật.  Hướng dẫn bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất trong hoạt động xét xử các vụ án về mua bán người; tăng cường kiểm tra, tập huấn công tác hộ tịch, đăng ký kết hôn, cho, nhận con nuôi có yếu tố ngước ngoài.

Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người tăng cường phối hợp và trao đổi thông tin, nghiên cứu thiết lập đường dây nóng giữa các cơ quan thực thi pháp luật của tỉnh Lào Cai, Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để kịp thời liên hệ, hỗ trợ xác minh, xác định nạn nhân tại nước ngoài và phối hợp điều tra, bảo vệ, giải cứu nạn nhân. Đồng thời xây dựng và thống nhất tiêu chí xác định nạn nhân, cơ chế phối hợp trong việc trao đổi thông tin, hồi hương nạn nhân.

Kế hoạch giao Công an tỉnh Lào Cai theo dõi, hướng dẫn thực hiện kế hoạch; đề xuất thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình phòng, chống mua bán người, những vấn đề nổi lên về cơ chế, chính sách, pháp luật, khó khăn, vướng mắc, kịp thời tham mưu đề xuất, chỉ đạo giải quyết. 

Lê Thanh Nga
Tin khác
1 2 3 4 5  ...