Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 271
  • Trong tuần: 7,031
  • Tất cả: 463,177
Đăng nhập
Kết quả phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Y tế Lào Cai 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 114

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai 06 tháng đầu năm 2023, Sở Y tế đã ban hành 08 văn bản;  xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục.  Tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I, đợt II năm 2023 đã thực hiện 14 văn bản gồm Luật, Nghị quyết của Quốc hội: 09; Nghị định của Chính phủ: 02; Thông tư mới của Bộ Y tế: 05; Kế hoạch của UBND tỉnh: 04; tăng cường tuyên truyền các văn bản về phòng chống dịch bệnh. Các nội dung được tổ chức theo hình thức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phổ biến, tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động của các tổ chức đoàn thể, trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, giao ban chuyên môn; phổ biến pháp luật trên Cổng thông tin điện tử, trang web của các cơ quan, đơn vị; phối hợp phổ biến pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh truyền hình tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; Báo Lào Cai; hệ thống loa truyền thanh công cộng của xã, phường, thị trấn.  Đã thực hiện 251 buổi phổ biến trực tiếp, gián tiếp, cho 4.569 lượt người; thực hiện triển khai theo lĩnh vực, chuyên đề 01 hội nghị tập huấn, phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 cho các cơ sở y tế theo hình thức trực tuyến. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 657 lượt tin, bài viết, ảnh, phóng sự phản ánh. Trong đó:  Tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: 15 tin, phóng sự phản ánh.  Tuyên truyền trên Báo Lào Cai: 49 tin, bài viết. Tuyên truyền trên Bản tin Sức khỏe Lào Cai và Cổng thông tin điện tử ngành Y tế: 52 tin, bài viết, ảnh. Tuyên truyền trên Page của các đơn vị y tế trực thuộc: 43 tin, bài, ảnh.

Ngọc Mai
Tin khác
1 2 3 4 5  ...