Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 271
  • Trong tuần: 3,502
  • Tất cả: 370,346
Đăng nhập
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
Lượt xem: 72

Tiếp tục tăng cường hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Với mục đích đó, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-SNN ngày 09/5/2023 về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trong lĩnh vực nông nghiệp. 

anh tin bai

Ảnh minh hoạ

Theo kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Cung cấp thông tin, dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh liên quan, đồng thời tổ chức tiếp nhận vướng mắc của doanh nghiệp về những quy định của pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của Sở và các đơn vị liên quan nếu có.

Thường xuyên rà soát, kiện toàn và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đảm bảo có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, chủ động tư vấn, giải đáp pháp luật bằng các hình thức như giải đáp bằng văn bản, thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp, thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Niêm yết công khai, truyền thông rộng rãi địa chỉ tiếp nhận, giải quyết các phản ánh kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của từng chuyên ngành đặc thù đơn vị mình để doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật liên quan đến doanh nghiệp./.

Phan Thu Hoài - Thanh tra Sở NN&PTNT
Tin khác
1 2 3 4 5  ...