Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 227
  • Trong tuần: 6,987
  • Tất cả: 463,133
Đăng nhập
Dự kiến tăng định mức phân bổ, mức chi cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 69

Ngày 23/6/2023, tại Hội nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thông qua báo cáo thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI, trong đó có dự thảo Nghị quyết quy định định mức phân bổ kinh phí và mức chi một số nội dung bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai (viết tắt là dự thảo Nghị quyết). Các đại biểu tham dự đều đồng tình với nội dung dự thảo Nghị quyết.

Theo dự thảo Nghị quyết, định mức phân bổ kinh phí đối với từng loại văn bản QPPL và mức chi một số nội dung cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật được nâng lên. Trong đó trường hợp định mức phân bổ tăng nhiều nhất gấp 03 lần so với định mức cũ tại so với Nghị quyết hiện hành (Nghị quyết số12/2017/NQ-HĐND), cụ thể định mức phân bổ kinh phí cho từng loại văn bản như sau:

 (1) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định biện pháp có tính chất đặc thù tại địa phương quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là Nghị quyết đặc thù): 30.000.000 đồng/văn bản đối với trường hợp Nghị quyết ban hành mới hoặc thay thế; 24.000.000đ/văn bản đối với trường hợp Nghị quyết sửa đổi, bổ sung.

(2) Nghị quyết của HĐND các cấp ban hành mới hoặc thay thế (trừ trường hợp Nghị quyết đặc thù): Cấp tỉnh 24.000.000 đồng/văn bản; cấp huyện: 12.000.000 đồng/văn bản; cấp xã 8.000.000 đồng/văn bản.

(3) Nghị quyết của HĐND các cấp trong các trường hợp sửa đổi, bổ sung: Cấp tỉnh 19.200.000 đồng/văn bản;   cấp huyện: 9.600.000 đồng/văn bản; cấp xã: 6.400.000 đồng/văn bản.

(4) Quyết định của UBND các cấp ban hành mới hoặc thay thế: Cấp tỉnh 16.000.000 đồng/văn bản; cấp huyện: 8.000.000 đồng/văn bản; cấp xã 6.400.000 đồng/văn bản.

(5) Quyết định của UBND các cấp trong các trường hợp sửa đổi, bổ sung:
Cấp tỉnh 12.800.000 đồng/văn bản; Cấp huyện: 6.400.000 đồng/văn bản; Cấp xã 5.120.000 đồng/văn bản.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thông qua báo cáo thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI

Dự thảo Nghị quyết đã được soạn thảo, xây dựng đúng trình tự theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành. Nội dung dự thảo Nghị quyết bám sát với Thông tư số 42/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bảo đảm đầu tư nguồn lực thoả đáng và các điều kiện, tháo gỡ khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở địa phương.
Chu Mỹ Hạnh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...