Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Đẩy mạnh thông tin – truyền thông trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2023
Lượt xem: 139
Ngày 10/3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-STTTT công tác thông tin – truyền thông trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2023. 

Theo đó, với mục đích đẩy mạnh thông tin, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Kế hoạch đã đưa ra cụ thể các nội dung tuyên truyền: các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào; các hoạt động giao lưu Nhân dân với địa phương nước bạn;…. Việc tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền như: trên phương tiện thông tin đại chúng; trên bản tin, hệ thống thông tin điện tử trên Internet, loa truyền thanh cơ sở; pa nô, áp phích, tranh tuyên truyền cổ động, tờ rơi, tờ gấp, ấn phẩm; hội nghị, hội thảo,…

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền bám sát kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; kịp thời phản ánh, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm hay trong thực hiện phong trào./.

Tải về

 
Khánh Linh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...