Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 192
  • Trong tuần: 192
  • Tất cả: 377,472
Đăng nhập
Công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai quý I/2023
Lượt xem: 58

Trong Quý I/2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Căn cứ vào Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 09/2/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục duy trì các Mô hình điểm phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương. Các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ sát với yêu cầu và tình hình thực tế tại cơ sở.

Phát huy vai trò của trưởng thôn, bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác tuyên truyền, vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân còn tồn tại ở một số dân tộc thiểu số; các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật, vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ,… tại địa bàn vùng dân tộc thiểu số có tỷ lệ hoặc nguy cơ tảo hôn, hôn nhận cận huyết thống từng bước được tăng cường; cơ bản người dân trên địa bàn tỉnh đã chấp hành theo đúng quy định Luật Hôn nhân và Gia đình; nhận thức của nhân dân về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã được nâng lên, góp phần giảm đáng kể số lượng các vụ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Tuy nhiên trong quý I/2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn còn xảy ra một số trường hợp có dấu hiệu tảo hôn, về chung sống với nhau như vợ chồng. Theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố trong quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 34 người chưa đủ tuổi kết hôn sống chung với nhau như vợ chồng (vi phạm tảo hôn); trong đó tảo hôn khi 1 người chưa đủ tuổi kết hôn là 18 người, tảo hôn khi cả 2 người chưa đủ tuổi kết hôn là 8 cặp = 16 người, có 14 người tảo hôn là học sinh; thành phần dân tộc: Dân tộc Mông: 29 người (chiếm 85,29%), dân tộc Dao: 02 người (chiếm 5,88%), dân tộc Tày: 01 người (chiếm 2,94%), dân tộc Giáy: 01 người (chiếm 2,94%); dân tộc Nùng 01 người (chiếm 2,94%). Ngoài ra, các địa phương đã tuyên truyền, vận động ngăn chặn được 111 người từ bỏ ý định về chung sống với nhau như vợ chồng.  

Ngoài ra, trong quý I năm 2023, toàn tỉnh có 147 phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh, gồm các huyện: Bắc Hà: 24 người, Mường Khương: 23 người, Bát Xát: 14 người, Bảo Yên: 20 người, Si Ma Cai: 21 người; Văn Bàn: 14 người; Sa Pa: 21 người; Bảo Thắng: 07 người, thành phố Lào Cai: 03 người). Trong đó phụ nữ dân tộc Mông là chủ yếu.

Từ những kết quả về công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong quý I/2023. Trong quý II/2023 sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của cấp trên, của tỉnh Lào Cai về thực hiện phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Khánh Linh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...