Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ 02 Thông tư trong lĩnh vực biện pháp bảo đảm
Lượt xem: 36

Ngày 01/02/2024, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BTP bãi bỏ một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Theo đó, Thông tư số 01/2024/TT-BTP đã bãi bỏ toàn bộ các thông tư sau đây:

1. Thông tư số 01/2019/TT-BTP ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển.

2. Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2024./.

Tải về

Khánh Linh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...