Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 214
  • Trong tuần: 214
  • Tất cả: 377,494
Đăng nhập
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành văn bản triển khai Quy định về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
Lượt xem: 241

Để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và thực hiện hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW (Khoá XII) của Ban Bí thư về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên (sau đây gọi tắt là Quy định số 124-QĐ/TW).

Ngày 05/4/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ký ban hành Văn bản số 788-CV/BTGTU về việc thực hiện Quy định 124-QĐ/TW.

Theo đó, Văn bản yêu cầu các cơ quan: Báo Lào Cai, Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phan Si Păng, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh, Bản tin các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện các nội dung sau: Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy định số 124-QĐ/TW để đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, thực hiện; đưa tin, phản ánh công tác chỉ đạo, vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, tác phong làm việc; giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt Quy định số 124-QĐ/TW. Việc tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, đa dạng, sinh động hiệu quả trên nhiều loại hình báo chí bảo đảm phù hợp với địa bàn, đối tượng tuyên truyền và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19./.

Hà Thúy
Tin khác
1 2 3 4 5  ...