Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 85
  • Trong tuần: 85
  • Tất cả: 377,365
Đăng nhập
Thị xã Sa Pa: Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Lượt xem: 126
Ngày 13 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã Sa Pa ban hành Quyết định số 1237/QĐ – UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thị xã Sa Pa.

Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã Sa Pa gồm: Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL (là Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa phụ trách công tác Tư pháp), 03 Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL (01 Phó Chủ tịch thường trực là Trưởng phòng Tư pháp; 01 Phó Chủ tịch là Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã và 01 Phó Chủ tịch là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thị xã) và 27 uỷ viên là đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn của thành phố Lào Cai.

Theo quyết định, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng, Cơ quan thường trực và Tổ thư ký của Hội đồng theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 13/9/2021 và thay thế Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Sa Pa.

Tải về

Minh Thúy
Tin khác
1 2 3 4 5  ...