Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đợt IV năm 2023 huyện Bát Xát
Lượt xem: 127

Phòng Tư pháp đã tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện ban hành Kế hoạch số 265/KH-HĐ ngày 13/9/2023 về phổ biến pháp luật đợt IV năm 2023.  Hội đồng PH PBGDPL huyện đã chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện căn cứ vào kế hoạch của Hội đồng PH PBGDPL huyện, xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền pháp luật tới toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, cán bộ công chức, viên chức, giáo viên, học sinh... Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện và báo cáo viên pháp luật huyện triển khai phổ biến tại các cơ quan, đơn vị của huyện, các đồng chí thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện tham dự hội nghị PBGDPL tại các xã, thị trấn được phân công phụ trách. Trên cơ sở kế hoạch của Hội đồng PHPBGDPL huyện, UBND các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện PBGDPL đến các thôn bản, tổ dân phố có 21/21 xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch PBGDPL đợt IV năm 2023.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bám sát kế hoạch của Hội đồng để lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương với các hình thức chủ yếu:  Mở hội nghị, tuyên truyền, phổ biến qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị thôn, bản tổ dân phố và các cụm dân cư, sinh hoạt định kỳ của các đoàn thể, trường học. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến qua các phương tiện thông tin truyền thông như: Đài truyền thanh - truyền hình của huyện, hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn, các buổi thông tin lưu động,… Tuyên truyền qua băng zôn, khẩu hiệu.

Nội dung tuyên truyền pháp luật đợt IV/2023 gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Đấu thầu; Luật Giá; Luật Giao dịch điện tử; Luật Hợp tác xã được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; Văn bản số 1009/STTTT-TTBCXB ngày 28/8/2023 của sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lào Cai về việc tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự ATGT, tuyên truyền Luật Thanh tra; Văn bản số 804/HĐPH ngày 8/8/2023 của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Lào Cai về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc Hội khoá XV thông quá tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới. Toàn huyện đã tổ chức được 211 buổi cho 13.366 lượt người nghe. Trung tâm Văn hóa, Thể thao-Truyền thông huyện đã thực hiện đăng 25 tin bài, duy trì chuyên mục pháp luật cuộc sống vào thứ hai hàng tuần với tổng thời lượng là 2,5 giờ; thực hiện 05 buổi truyền thông lưu động. Tuyên truyền, phổ biến qua hệ thống truyền thanh ở các xã, thị trấn được 46 giờ. Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng đã kịp thời biên soạn, in ấn và cấp phát đầy đủ tài liệu, đề cương tuyên truyền đợt IV/2023. Tổng số tài liệu đã cấp phát gồm 200 bộ cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên được sự quan tâm của thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự hướng dẫn chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư Pháp Lào Cai, sự phối hợp của các cấp, các ngành từ huyện đến xã, thành viên Hội đồng PBGDPL, các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật từ huyện đến cơ sở; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện tuyên truyền, tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi có phản ánh của cơ quan, đơn vị và cơ sở. Tài liệu tuyên truyền được chuẩn bị đầy đủ, cung cấp cho các thành viên Hội đồng PH PBGDPL huyện, các xã, thị trấn.

Nguyễn Lan Quỳnh Anh