Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 282
  • Trong tuần: 7,042
  • Tất cả: 463,188
Đăng nhập
Huyện Bắc Hà thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 146

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm trên địa bàn Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai  cho thấy nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã có những chuyển biến cơ bản, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được các cấp, các ngành, các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo kịp thời theo đúng kế hoạch đảm bảo tiến độ về thời gian, hình thức triển khai tuyên truyền đa dạng và có sự đổi mới, phong phú. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từng bước được củng cố, kiện toàn gồm 17 báo cáo viên cấp huyện, 372 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã đảm bảo về chất lượng, hoạt động có hiệu quả.

Để thực hiện tốt hoạt động UBND huyện Bắc Hà, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã chỉ đạo và  ban hành 12 văn bản triển khai, chỉ đạo; triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân;  UBND huyện, Hội đồng PBGDPL huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp tuyên truyền thông qua các cuộc họp, tập huấn, các chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện, loa truyền thanh cấp xã, đưa lên cổng thông tin điện tử huyện, pa-nô, khẩu hiệu, các buổi biểu diễn văn nghệ, các tiểu phẩm, các buổi chào cờ vào thứ 2 hàng tuần tại các trường học. Thông qua việc xây dựng Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, trường học, ngăn sách pháp luật với 19 xã, thị trấn có tủ sách pháp luật, mỗi tủ trung bình có 300 - 400 đầu sách, hàng năm mỗi tủ sách được bổ sung các đầu sách pháp luật từ nguồn Sở Tư pháp cấp, mua bổ sung và được cấp phát tại các Hội nghị phổ biến pháp luật. Tủ sách pháp luật được bố trí tại trụ sở UBND xã, thị trấn. Đăng trên chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử của huyện 28 tin bài, 14 tin bài trên trang Facebock phòng Tư pháp Bắc Hà. Qua các hình thức triển khai, toàn huyện đã tổ chức được 375 cuộc cho 16.990 lượt người thông qua 02 hội nghị cấp huyện, trong các hội nghị của cơ quan, tổ chức; hội nghị tuyên vận tại các xã, thị trấn. Thực hiện tuyền truyền trên hệ thống loa phát thanh của 19 xã, thị trấn 1.720 giờ. Tuyền truyền trên loa phát thanh đối với 02 xã trọng điểm về an ninh trật tự theo chỉ đạo của Sở Tư pháp với 05 chuyên đề, 70 buổi phát thanh.  Chỉ đạo Trung tâm văn hóa, thể thao - tuyên truyền xây dựng chương trình, phát sóng tuyên truyền pháp luật, đã đăng được 38 tin, bài, 72 buổi phát sóng.

Các nội dung toàn huyện tập trung tuyên truyền tại các hội nghị theo đợt gồm: Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Thanh tra, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15 ngày 18/8/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng …tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương.  Đẩy mạnh giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào chế độ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật để tạo đồng thuận xã hội; có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Để thực hiện tốt công tác này trong 06 tháng cuối năm UBND huyện tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phối kết chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, lựa chọn hình thức, cách thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn. 

Minh Hằng
Tin khác
1 2 3 4 5  ...