Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 31
  • Trong tuần: 3,527
  • Tất cả: 375,243
Đăng nhập
Huyện Si Ma Cai kiện toàn đội ngũ Tập huấn viên hoà giải ở cơ sở
Lượt xem: 209

Ngày 29/3/2022, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Si Ma Cai đã ký ban hành Quyết định số 204/QĐ-UBND về việc kiện toàn đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở huyện Si Ma Cai giai đoạn 2019-2022.

Theo đó, số lượng Tập huấn viên hoà giải ở cơ sở được kiện toàn mới gồm 10 cán bộ, công chức (trong đó có 07 cán bộ, công chức thuộc các phòng, ban, đoàn thể của huyện; 03 công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc các xã Sán Chải, Quan Hồ Thẩn, Cán Cấu).

Theo Quyết định Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp huyện được tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Sở Tư pháp tổ chức và có trách nhiệm hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn huyện Si Ma Cai giai đoạn 2019-2022.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2022, thay thế Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 19/10/2019 của UBND huyện Si Ma Cai./.

Tải về

Minh Hà
Tin khác
1 2 3