Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 285
  • Trong tuần: 7,045
  • Tất cả: 463,191
Đăng nhập
Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023

Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2023 với chủ đề “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy” từ ngày 01 đến ngày 30/6/2023. Theo Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 31/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 cụ thể một số nội dung sau:

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy (Tháng 6)”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6)”, bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy.  Làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tập trung triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy theo hướng giảm dần cai nghiện bắt buộc, tăng dần cai nghiện, điều trị nghiện tự nguyện. Việc triển khai Tháng hành động phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố; chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể với các địa phương trong tỉnh; đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.

Nội dung trọng tâm gồm: Tổ chức tuyên truyền đến từng địa bàn, cơ sở, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các tầng lớp nhân dân, trong đó tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma tuý, những tác hại, hậu quả của ma túy gây ra. Tập trung đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025; triển khai hiệu quả công tác cai nghiện, xác định tình trạng nghiện, quản lý sau cai, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, trọng tâm là: Tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, phục vụ công tác quản lý; chủ động lập hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện; tham mưu áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp. Rà soát, lập hồ sơ quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú đối với các đối tượng đã hoàn thành các biện pháp cai nghiện ma túy; phối hợp thực hiện công tác quản lý sau cai nghiện ma túy nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi tái sử dụng trái phép chất ma túy hoặc các hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức các hoạt động như mít tinh, ra quân biểu dương lực lượng, kết hợp với các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống truyền thông tại cộng đồng nhằm tạo phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, đoàn kết, xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma tuý. Các cơ quan Truyền thông tăng cường thời lượng tuyên truyền, đưa tin, bài, ảnh, phóng sự về các hoạt động phòng, chống ma tuý, nhất là tính nguy hại của ma tuý tổng hợp, ma tuý “đá”; kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý, cai nghiện, xoá bỏ cây có chứa chất ma tuý. Tập trung hoạt động tuyên truyền vào các địa bàn trọng điểm về sử dụng và mua bán trái phép chất ma tuý, khu vực tiềm ẩn nguy cơ sản xuất ma tuý tổng hợp, khu vực trồng cây thuốc phiện và cây có chứa chất ma túy. Chú trọng các đối tượng được tuyên truyền là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, người lao động phổ thông và các đối tượng có nguy cơ cao. Lực lượng chức năng tiến hành mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm về ma tuý, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, triệt xoá các đường dây mua bán ma tuý, các điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý.

Kế hoạch giao Công an tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh). Chủ động mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy; tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy; các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, phòng ngừa không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp, gây bức xúc dư luận; phát hiện, triệt xóa kịp thời tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy; tập trung xác minh, bắt giữ các đối tượng truy nã, trốn thi hành án về ma túy. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như: Khách sạn, vũ trường, quán bar, karaoke... để phòng ngừa, phát hiện các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. Chủ trì, phối hợp với lực lượng Biên phòng, Hải quan và các sở ngành liên quan trong triển khai, thực hiện Đề án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và kiểm soát tiền chất ma túy”; kịp thời đề xuất, bổ sung các chất ma túy, tiền chất mới vào danh mục quản lý.  Phối hợp với các ngành tăng cường công tác xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma tuý theo quy định của pháp luật. Rà soát, thống kê người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy; quản lý chặt chẽ, không để người nghiện, người sử dụng ma túy vi phạm pháp luật, nhất là các đối tượng bị ảo giác, loạn thần do sử dụng ma túy. Phối hợp lập hồ sơ đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng để làm tốt công tác phòng ngừa, giảm tội phạm.  Duy trì thực hiện hiệu quả hoạt động của Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới (BLO) Lào Cai.

Ngoài ra kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, trong đó Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” nhằm chỉ đạo các ngành chức năng, các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy.  Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án “xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma tuý” và Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma tuý theo quy định của pháp luật. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê người nghiện ma túy, phối hợp lập hồ sơ đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng để làm tốt công tác phòng ngừa, giảm tội phạm. Bảo đảm bố trí đủ nguồn lực để hỗ trợ và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác phòng, chống ma túy theo Luật Ngân sách.

Nguyễn Ánh Tuyết