Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 858
  • Trong tuần: 2,161
  • Tất cả: 458,307
Đăng nhập
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" năm 2022

Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người; triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới Việt Nam –Trung Quốc và các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người -3/7""Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7". Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 15/7/2022 triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" năm 2022.

Kế hoạch đã đề ra 07 nội dung cơ bản, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động theo chỉ đạo. Một số nội dung cơ bản như: Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng, trọng tâm là Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW  ngày 22/10/2021 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành... Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng hưởng ứng "Ngày toàn dâm phòng, chống mua bán người 30/7" với những nội dung ngắn gọn dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi và tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội với các khẩu hiệu hành động "Tích cực hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người", " Chung tay phòng, chống nạn mua bán người" và "Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội"… . Tập trung triển khai các hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội nhất là ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với: lực lượng Bộ đội biên phòngchủ động nắm bắt tình hình, tổ chức điều tra cơ bản, xác minh đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người; Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, đưa ra xét xử điểm các vụ án lớn, nghiên trọng, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm mua bán người. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân mua bán. Nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế phòng, chống mua bán người… Tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" năm 2022 được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nguồn huy động từ các tổ chức Quốc tế, nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh – Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 138/CP  có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các thành viên của Ban chỉ đạo; các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động theo nội dung của Kế hoạch./.

Tải về

Gia Hân