Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 866
  • Trong tuần: 8,775
  • Tất cả: 464,921
Đăng nhập
Truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai năm 2023

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 2415/QĐ-BYT ngày 05/9/2022 về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Dự án 7- Chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; Căn cứ Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 90/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 tỉnh Lào Cai. UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 31/01/2023 Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai năm 2023.

Mục tiêu chung huy động các cấp, các ngành, các đoàn thể tăng cường truyền thông, vận động hỗ trợ cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số năm 2023.

Mục tiêu cụ thể  100% UBND các xã đặc biệt khó khăn ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân số năm 2023.  Cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đạt ít nhất 70% chỉ tiêu kế hoạch năm trong thời gian triển khai Chiến dịch tại các xã khó khăn, khám và điều trị phụ khoa thông thường cho 100% đối tượng tham gia trong thời gian thực hiện Chiến dịch. Truyền thông, tư vấn chuyển đổi hành vi đến 100% các nhóm đối tượng (bà mẹ mang thai, phụ nữ sinh con; thanh niên/vị thành niên; người cao tuổi) nhằm đạt được các chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số trên địa bàn.

Theo đó, việc tổ chức triển khai thực hiện vào 02 đợt: Đợt I tổ chức ít nhất tại 80% số xã của mỗi huyện hoàn thành xong trước ngày 30/4/2023.  Đợt II: Tổ chức tại các xã còn lại và các xã đã thực hiện trong đợt I chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch; hoàn thành xong trước ngày 30/10/2023.

Tổ chức các hoạt động truyền thông vận động được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh huyện; tổ chức hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề với các nhóm đối tượng; cung cấp các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền về công tác dân số và phát triển. Triển khai các hoạt động chiến dịch trên mạng xã hội như zalo, facebook để triển khai công việc và thông tin tuyên truyền đến mọi người dân trên địa bàn quản lý. Tăng cường sự phối hợp của các ban ngành, Đoàn thể tại địa phương tổ chức truyền thông, vận động và giám sát, hỗ trợ cơ sở trong triển khai Chiến dịch. Truyền thông, tư vấn chuyển đổi hành vi đến các nhóm đối tượng (bà mẹ mang thai, phụ nữ sinh con; thanh niên/vị thành niên; người cao tuổi) nhằm tăng tỷ lệ Sàng lọc trước sinh và Sàng lọc sơ sinh; khám sức khỏe trước kết hôn; tăng tỷ lệ khám sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng.Tiếp nhận, cung cấp và quản lý phương tiện truyền thông, sản phẩmtruyền thông và hướng dẫn cơ sở triển khai có hiệu quả. 

Hàn Nguyên