Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 887
  • Trong tuần: 8,796
  • Tất cả: 464,942
Đăng nhập
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Trợ giúp pháp lý và Thông tư 03/2021/TT-BTP

Thực hiện Quyết định 4399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022; Kế hoạch số 213/KH-TGPL ngày 24/12/2021 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lào Cai về công tác trợ giúp pháp lý năm 2022 đã được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 173/QĐ-STP ngày 31/12/2021; Kế hoạch số 60/KH-TGPL ngày 13/5/2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lào Cai về tập huấn Luật Trợ giúp pháp lý và Thông tư 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp. Trong ngày 27/5/2022, tại Hội trường nhà hàng Xuân Dương, thành phố Lào Cai, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lào Cai (TGPL) Nhà nước tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Trợ giúp pháp lý và Thông tư 03/2021/TT-BTP cho 135 đại biểu là lãnh đạo UBND và cán bộ Tư pháp của 70 xã khu vực III theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc cung cấp thông tin và giới thiệu về trợ giúp pháp lý.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Trần Thị Chinh, Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc Hội nghị và giới thiệu chung nội dung chương trình Hội nghị năm 2022 về Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành: Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ; Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ Tư pháp và đặc biệt là Thông tư 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP và Thông tư số 12/2018/TT-BTP về một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, quản lý chất lượng vụ việc TGPL và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Hội nghị đã cấp phát 135 bộ tài liệu cho 135 người tham dự; cung cấp các biểu mẫu số 02-TP-TGPL về Mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP; biểu mẫu số 13-TP-TGPL về Mẫu giấy giới thiệu về trợ giúp pháp lý ban hành theo Thông tư 03/2021/TT-BTP.

Hội nghị được nghe đồng chí Đặng Thị Thoa - Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật- Sở Tư pháp - Giảng viên kiêm chức đã cung cấp và phổ biến cho các học viên biết về các quy định của Luật TGPL, về phạm vi, lĩnh vực và người thực hiện trợ giúp pháp lý, các đối tượng hưởng dịch vụ TGPL cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt là một nội dung mới của Thông tư  03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp quy định về trách nhiệm của Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trong việc tiếp nhận, giải thích quyền được trợ giúp pháp lý và giới thiệu đến Trung tâm theo quy định tại tại tiểu mục 7 và tiểu mục 12 Điều 2 của Thông tư 03. Trường hợp người thuộc diện được TGPL là người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong các vụ việc tham gia tố tụng cư trú trên địa bàn thì UBND xã thông tin và gửi giấy giới thiệu theo Biểu mẫu số 13-TP-TGPL về Trung tâm, giúp người dân nghèo tiếp cận kịp thời với dịch vụ trợ giúp pháp lý, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của bản thân. Hội nghị còn trao đổi về cách tiếp nhận và giải quyết một số tình huống liên quan đến nhóm các đối tượng đặc thù như trẻ em, phụ nữ bị mua bán, phụ nữ bị bạo lực gia đình, thân nhân của liệt sỹ, người khuyết tật, người cao tuổi, người bị nhiễm HIV, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự có khó khăn về tài chính, không chỉ giúp cho người nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số mà còn cả những người yếu thế tiếp cận kịp thời với dịch vụ trợ giúp pháp lý, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. 

NguyễnThị Mai Hương - Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Lào Cai