Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 813
  • Trong tuần: 2,116
  • Tất cả: 458,262
Đăng nhập
Triển khai Đề án "Tăng cường tổ chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025"

Thực hiện Quyết định số 3863/QĐ-BQP ngày 05/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án "Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025", Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 08/3/2022 thực hiện Đề án "Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025". Theo đó, Kế hoạch được triển khai đến tất cả các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên phạm vi toàn tỉnh, trọng tâm là chính quyền, tổ chức, cá nhân ở khu vực biên giới với 10 nội dung cụ thể như:

Tổ chức tập huấn Luật Biên phòng, các văn bản quy định chi tiết (gồm các hoạt động: tham gia tập huấn toàn quốc do Bộ Quốc phòng tổ chức; phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Biên phòng Việt Nam, các văn bản quy định chi tiết…). Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng hiểu biết nhu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật về biên phòng. Tổ chức hoạt động ký kết các quy chế, chương trình phối hợp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân sinh sống tại địa bàn tiếp giáp hai Bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật về Biên phòng và các lĩnh vực khác có liên quan để thực hiện có hiệu quả Đề án. Tăng cường thông tin, tuyên truyền pháp luật về Biên phòng và các vấn đề có liên quan thông qua hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước, đối ngoại Quốc phòng, đối ngoại Biên phòng, đối ngoại Nhân dân với Trung Quốc; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tham khảo, học tập kinh nghiệm của nước láng giềng trong công tác này. Tổ chức phát động, hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam. Tổ chức thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, Cụm thông tin đối ngoại; trên các Cổng/trang thông tin điện tử và thông qua các ứng dụng mạng xã hội phù hợp. Triển khai ứng dụng (Apps) tìm hiểu pháp luật về Biên phòng Việt Nam và các vấn đề có liên quan trên thiết bị thông minh. Xây dựng, biên soạn, in ấn, phát hành các tài liệu để triển khai Đề án. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở  trong tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về Biên phòng. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Đề án.

Việc triển khai Đề án được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn I (từ Quý IV/2021 đến Quý IV/2023)  và  Giai đoạn II (từ Quý I/2024 đến Quý IV/2025).  Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là cơ quan chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác theo quy định. Căn cứ Kế hoạch, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 457/KH-BCĐ ngày 18/3/2022 triển khai thực hiện Đề án, phân công các phòng, đơn vị trực thuộc tham mưu tổ chức có hiệu quả các hoạt động đề ra. Trong 06 tháng đầu năm 2022, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Đề án; tổ chức tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và cán bộ chiến sỹ thuộc Cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Đồn trưởng, Chính trị viên 11 Đồn biên phòng, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động./.

Đào Gia Hân