Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 783
  • Trong tuần: 8,692
  • Tất cả: 464,838
Đăng nhập
Tổ chức phát động Chiến dịch truyền thông về phòng, chống tảo hôn

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022. Ban dân tộc tỉnh đã ban hành Công văn số 696/BDT-TT&ĐB ngày 12/10/2022 tổ chức phát động Chiến dịch Truyền thông về phòng, chống tảo hôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phát động Chiến dịch Truyền thông phòng, chống tảo hôn với các nội dung

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện chăm sóc sức khoẻ sinh sản, cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; Tăng cường ứng dụng công nghệ, hệ thống mạng xã hội ( Zalo, Pacebook…) trang thông tin điện tử, nền tảng di động… để tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn.

Thời gian thực hiện: 01 ngày, từ 8h00 ngày 25/10/2022.  Địa điểm do các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn tại các xã có nguy cơ cao về tảo hôn.

Hình thức phát động toàn bộ nhân dân các dân tộc tham gia Chiến dịch Truyền thông về phòng, chống tảo hôn, thực hiện bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình, thực hiện chăm sóc sức khoẻ sinh sản, cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Tổ chức treo băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền về chủ đề phòng, chống tảo hôn tại nơi làm việc, trụ sở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn gồm:

- Hãy nói không với tảo hôn.

- Hãy nói không với tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống.

- Tảo hôn là vi phạm pháp luật.

- Chung tay đẩy lùi nạn tảo hôn.

 - Tất cả vì chất lượng dân số.

- Đồng bào các dân tộc Lào Cai chung tay đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

- Phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là nghĩa vụ của mỗi công dân và trách nhiệm của toàn xã hội. 

Kim Hằng