Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 872
  • Trong tuần: 2,175
  • Tất cả: 458,321
Đăng nhập
Tỉnh Lào Cai triển khai Quyết định số 1079/QĐ-TTg

Ngày 16/01/2023, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16/01/2023 triển khai Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam, giai đoạn 2023 – 2028 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Truyền thông về quyền con người nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hiểu biết của toàn xã hội về các quyền con người; công tác truyền thông về quyền con người là nhiệm vụ chính trị và là trách nhiệm thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trước mắt và lâu dài. Kết quả tuyên truyền về quyền con người là một trong những tiêu chí khách quan đánh giá hiệu quả công tác quyền con người của các cấp, các ngành.

Kế hoạch số 21/KH-UBND đặt ra mục tiêu tổng quát là đẩy mạnh công tác truyền thông về quyền con người trên địa bàn tỉnh Lào Cai, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hiểu biết của toàn xã hội về các quyền con người; thông tin đầy đủ giúp người dân trong nước, đồng bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ về quan điểm, chủ trương, nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam; nâng cao uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người ở phạm vi trong nước, khu vực và trên thế giới.

Nội dung truyền thông tập trung vào Luật pháp quốc tế về quyền con người, trong đó đặc biệt quan tâm tới 07 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Bên cạnh đó, tăng cường truyền thông các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quyền con người; kết quả nội luật hóa và triển khai thực thi các cam kết quốc tế về quyền con người, các cam kết quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên hoặc có kế hoạch gia nhập. Tình hình, nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực. …

Ngọc Diệp