Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 139
  • Trong tuần: 6,261
  • Tất cả: 545,127
Đăng nhập
Tình hình xử phạt vi phạm hành chính 9 tháng đầu năm của ngành nông nghiệp
anh tin bai

Theo báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra 9 tháng đầu năm 2023, toàn ngành Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức triển khai 02 cuộc thanh tra chuyên ngành liên quan đến công tác quản lý nhà nước thực hiện quy hoạch, sử dụng đất lâm nghiệp, công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng trên địa  bàn Phường Lào Cai, thanh tra công tác chấp hành pháp luật  về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tại 28 tổ chức; 01 cuộc thanh tra hành chính từ năm 2022 chuyển sang, thanh tra 01 tổ chức. Qua thanh tra phát hiện sai phạm và đề nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 3.097.200 đồng. Chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính đối với 03 tập thể và các cá nhân có liên quan. Tổ chức kiểm tra 26 cuộc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Nông, lâm nghiệp. Qua các đợt kiểm tra Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 122 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 120 cá nhân, 02 tổ chức với số tiền 1.066,1 triệu đồng. Tang vật tịch thu gỗ các loại 52,077 m3, diện tích rừng bị thiệt hại 58,422 ha. Dụng cụ tịch thu: 05 cưa xăng, 01 cưa xẻ, 01 cưa máy, 01 xe ô tô, 5 xe mô tô, 720kg quả Màng Tang. Tiêu hủy 1.074 kg măng vầu tươi; 39 gốc cây mẫu đơn (Bàn giao cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên). Tịch thu 180kg thuốc BVTV ngoài danh mục và thuốc quá hạn sử dụng, 20 lít thuốc BVTV ngoài danh mục. Xử lý hình sự: 01 vụ, hiện lực lượng chức năng của Kiểm lâm đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát Thị xã Sa Pa để khới tố đôi tượng theo quy định.

 Trong 9 tháng đầu năm, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp 04 lượt công dân, tiếp nhận 18 đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh. Sau khi phân loại (trùng lặp, nặc danh, vượt cấp, không đủ điều kiện xử lý) số đơn phải giải quyết là 15 đơn (14 đơn kiến nghị phản ánh) đã xem xét giải quyết 13 đơn, hiện tại đang giải quyết 02 đơn theo trình tự quy định.

 

 Công tác phòng chống tham nhũng được Lãnh đạo Sở Nông nghiệp quan tâm, đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch từ khâu tham mưu xây dựng chính sách đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc. Kết quả 9 tháng đầu năm 2023, việc công khai, minh bạch đã thực hiện nghiêm túc trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: Đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ, thủ tục hành chính… Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát các văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn để kịp thời tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định. Trong 06 tháng, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện chuyển đổi 84 công chức, viên chức theo quy định.

 Công tác cải cách hành chính tiếp tục được Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay từ những tháng đầu năm, qua đó tạo căn cứ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả hoạt động cải cách hành chính nhằm phát hiện, phòng ngừa tham nhũng. Số thủ tục hành chính công thực hiện tại cơ quan đơn vị là 100 thủ tục, số thủ tục hành chính áp dụng mức độ 3,4 là 86 thủ tục. Kết quả kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, có 319 người phải kê khai đã thực hiện kê khai tài sản thu nhập theo quy định. 

 Bên cạnh những kết quả đạt được công tác thanh tra, kiểm tra vẫn còn một số tồn tại nhất định như một số cuộc triển khai chậm theo kế hoạch, còn có chồng chéo giữa các đơn vị thanh tra cần phải điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2023; việc tổng kết, rút kinh nghiệm khi kết thúc đoàn thanh tra chưa được quan tâm đúng mức; vẫn còn tình trạng nhiều đơn thư kiến nghị phản ánh liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về lâm nghiệp; nhận thức, hiểu biết về pháp luật PCTN của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức, người đứng đầu còn hạn chế; công khai minh bạch trong hoạt động một số cơ quan đơn vị chưa thực hiện bài bản, hình thức công khai trên Cổng/Trang TTĐT chưa thực hiện đầy đủ theo yêu cầu…

 Để khắc phục các tồn tại trên, 3 tháng cuối năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra năm 2023 theo đúng kế hoạch được phê duyệt; tiếp tục tuyên truyền Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và triển khai thực hiện tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng KT; Kết luận số 50-KL/TW về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW trong công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng; triển khai thực hiện Đề án 861 theo Kế hoạch 311/KH-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai. Thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và PCTN theo quy định; Tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; công khai, minh bạch trong quản lý cán bộ; kiểm tra việc thực hiện công vụ của công chức, viên chức nhằm ngăn chặn không để xảy ra phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.

Phạm Kim – Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT