Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 958
  • Trong tuần: 8,867
  • Tất cả: 465,013
Đăng nhập
Thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường Cao đẳng Lào Cai đợt II năm 2022

Để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đợt 2/2022 Trường Cao đẳng Lào Cai đã thực hiện tuyên truyền 85 văn bản, với 21 buổi tuyên truyền, cho  4.080 người tham dự là viên chức, Học sinh sinh viên, người lao động. Trong đợt 2 năm 2022, việc tuyên truyền PBGDPL tập trung vào các nội dung, văn bản pháp luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất; tuyên truyền nhắc lại Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua, Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua; các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành; tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục 2 thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho viên chức, người lao động và Học sinh sinh viên trong Nhà trường. Tuyên truyền nhắc lại các văn bản pháp luật về nghĩa vụ quân sự, phòng chống mua bán người, chống ma túy và các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, pháp luật về an ninh mạng, an ninh biên giới quốc gia, các văn bản về phòng chóng tác hại của thuốc lá, rượu bia... Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị của Bộ Công an về đảm bảo an ninh, trật tự và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước về nội dung thực hiện dân chủ cơ sở cho viên chức, người lao động và Học sinh sinh viên trong trường theo đúng Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 của trường Cao đẳng Lào Cai. Các văn bản pháp luật đang được thực hiện nhưng cần được tuyên truyền, phổ biến “nhắc lại” hoặc tập huấn “chuyên sâu” như  tiếp tục tuyên truyền, triển khai các văn bản, các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19; về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Kế hoạch số 160/KH-CĐLC ngày 30/7/2021 về việc thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025; Luật số 09/2012/QH13 ngày 18/06/2012 về phòng chống tác hại của thuốc lá; Luật số 44/2019/QH14 ngày 14/06/2019 về phòng chống tác hại của rượu bia.

Các hình thức chủ yếu như lồng ghép thông qua các cuộc họp trực tuyến, các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chuyên môn của Nhà trường, các khoa, phòng, trung tâm; các cuộc sinh hoạt chi bộ; cung cấp đường link, bản mềm các văn bản pháp luật gửi lên email của cá nhân; thông qua nhóm Zalo chung; đối với HSSV, lồng ghép trong các giờ học, giờ sinh hoạt lớp trực tuyến, tuyên truyền trên trang website của Nhà trường. Đặc biệt, trong đợt 2, Nhà trường đã tổ chức 03 buổi tuyên truyền trực tiếp về việc triển khai sinh hoạt chính trị tư tưởng cho Học sinh sinh viên và tuyên truyền, PBGDPL về an toàn giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe cho HSSV trong Nhà trường.

Tài liệu tuyên truyền đã phát đến tay HSSV 200 cuốn Cẩm nang phòng, chống tai nạn xe mô tô và xe gắn máy, 1000 tờ gấp Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Ngoài ra, các Khoa tiến hành Livestream trên trang Fanpage của Nhà trường, vừa quảng bá giới thiệu các ngành, nghề đang được đào tạo vừa lồng ghép tuyên truyền về các chế độ chính sách các em được hưởng khi tham gia học tập tại trường Cao đẳng Lào Cai. Các buổi Livestream đề thu hút hơn 1000 lượt theo dõi, chia sẻ của viên chức, giảng viên, Học sinh sinh viên trong toàn trường.

Mỹ Tâm