Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 905
  • Trong tuần: 2,208
  • Tất cả: 458,354
Đăng nhập
Thanh tra tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, khiếu nại tổ cáo và phòng chống tham nhũng năm 2022

Triển khai thực hiện các quy định mới ban hành và có hiệu lực về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đảm bảo việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật được đồng bộ, thống nhất, phục vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PTCN đúng quy định. Trong 02 ngày, ngày 17-18/11/2022 Thanh tra tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, khiếu nại tổ cáo và phòng chống tham nhũng năm 2022, tham dự có Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố; sở, ngành trực thuộc tỉnh: Mỗi đơn vị 02 công chức (01 lãnh đạo và 01 công chức) và toàn thể công chức Thanh tra tỉnh tham dự.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh - Phó chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc hội nghị 

Tại hội nghị đã nghe các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giới thiệu nội dung pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư KNTC (Thông tư số 04/2021/TT-CP ngày 01/10/2021 và Thông tư số 05/2021/Tt-CP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ). Pháp luật về họat động Đoàn thanh tra; thẩm quyền thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (Thông tư 06/2021/TT-CP ngày 01/10/2021 và Thông tư số 07/2021/TT-CP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ. Pháp luật về phòng chống tham nhũng, các nội dung cơ bản về kiểm soát tài sản thu nhập của người chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ).

Quang cảnh hội nghị 

Hội nghị tập huấn nhằm tăng cường, nâng cao sự hiểu biết pháp luật cho đội ngũ công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.  

 

Đồng chí Nguyễn Văn Nhất  Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ 

Nguyễn Lê Hằng