Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 978
  • Trong tuần: 2,281
  • Tất cả: 458,427
Đăng nhập
Tăng cường tuyên truyền và thực hiện Luật Cư trú

Nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc xác định tình trạng cư trú trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh. Ngày 22/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Văn bản số 2773/UBND-NC về việc tổ chức tuyên truyền và thực hiện Luật Cư trú chỉ đạo các đơn vị: Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú. Trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung về: quyền và nghĩa vụ của công dân về cư trú; hướng dẫn thực hiện việc xác nhận tình trạng cư trú theo quy định. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong việc trao đổi, cập nhật thông tin về cư trú giữa các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương và cơ quan đăng ký cư trú; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về cư trú. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm Luật Cư trú, đặc biệt đối với trường hợp xác nhận tình trạng cư trú phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Trần Lan Hương