Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 955
  • Trong tuần: 8,864
  • Tất cả: 465,010
Đăng nhập
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương, trong 3 tháng đầu năm 2022, các loại dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm tiếp tục được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, một số dịch bệnh nguy hiểm như Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục, Cúm gia cầm, đang xảy ra ở nhiều địa phương.

Nhận định nguy cơ các loại dịch bệnh tiếp tục xảy ra ở phạm vi rộng là rất lớn, do: (i) Tổng đàn gia súc, gia cầm có thể tiếp tục gia tăng mạnh, trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng lớn; (ii) Các loại mầm bệnh lưu hành với tỷ lệ cao, ở phạm vi rộng, trong đó có các loại mầm bệnh tồn tại lâu ngoài môi trường, chưa có thuốc điều trị và vắc xin phòng bệnh; (iii) Thời tiết chuyển mùa, biến động và tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển, lây lan; (iv) Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, đặc biệt việc triển khai tiêm phòng gặp nhiều khó khăn, nhiều đàn gia súc, gia cầm đã hết thời gian miễn dịch nhưng chưa được tiêm phòng nhắc lại,...

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) ban hành văn bản số 2051/BNN-TY ngày 05 tháng 4 năm 2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành, chính quyền các cấp của địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT; trong đó chú trọng tổ chức những biện pháp sau:

Khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm phòng, tiêm phòng bổ sung vắc xin phòng các bệnh, đặc biệt các dịch bệnh nguy hiểm như: Viêm da nổi cục, Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh, Dại,... bảo đảm tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm vắc xin; đặc biệt lưu ý đàn gia súc, gia cầm có nguy cơ cao, đã được tiêm vắc xin nhưng sắp hết thời gian miễn dịch.

Chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây ảnh hưởng cho người dân và cộng đồng; đặc biệt quán triệt, yêu cầu thực hiện nghiêm việc báo cáo dịch bệnh động vật thông qua Hệ thống báo cáo trực tuyến (VAHIS).

Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép qua biên giới; chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; có biện pháp ngăn chặn các loài véc tơ truyền bệnh xâm nhập vào chuồng nuôi, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt các loài véc tơ truyền bệnh. Tiếp tục triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao, thường xuyên xuất hiện dịch bệnh để tiêu diệt các loại mầm bệnh theo nội dung Công văn số 1199/BNN- TY ngày 02/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Bố trí các nguồn lực, kinh phí để triển khai kịp thời, có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh động vật đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chỉ đạo thực hiện (bao gồm: (i) Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025; (ii) Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020 - 2025; (iii) Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021 - 2025; iv) Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục, giai đoạn 2021 - 2025; (v) Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, gia đoạn 2022 - 2030); (vi) đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật, đặc biệt xây dựng các chuỗi chăn nuôi khép kín, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo khuyến cáo của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) để hướng đến xuất khẩu.

Khẩn trương kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; mới đây nhất là văn bản số 409-BC/ĐĐQH15 ngày 07/12/2021 của Đảng đoàn Quốc hội gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư về duy trì, kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp theo quy định tại Điều 6 Luật Thú y để bảo đảm các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật.

Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân các cấp thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, xây dựng các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng và nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

Tuyết Anh