Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1,098
  • Trong tuần: 2,401
  • Tất cả: 458,547
Đăng nhập
Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt I/2022

Ngày 23/3/2022, Sở Tư pháp Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt I/2022, chủ trì hội nghị Ông Hoàng Văn Tuấn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai; tham dự hội nghị có các đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; thành viên Tổ thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Đại diện các doanh nghiệp có sở hữu vốn Nhà nước có trụ sở tại tỉnh Lào Cai. Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo Phòng Tư pháp các  huyện, thị xã, thành phố cùng các báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

Ông Hoàng Văn Tuấn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai  phát biểu khai mạc  

Hội nghị quán triệt nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ 2; các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành. Đại diện các đơn vị Công an tỉnh, Sở Tư pháp đã giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chínhNghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Các Ngh định 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và các ni dung trong pháp lut v  xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ, đường sắt; về xây dựngquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy; quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; quy định số lượng, chế độ đối với Công an xã bán chuyên trách khi thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 – 2025. Nghị quyết về xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai. Nghị quyết quy định số lượng, chế độ đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai. Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân...

Quang cảnh hội nghị

 Tiếp thu các nội dung mới tại hội nghị này, các cơ quan, đơn vị  tiếp tục căn cứ vào Kế hoạch số 14/KH-STP ngày 15/02/2022 tiêp tục triển khai hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương, cấp huyện đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn quản lý. 

Nguyễn Lê Hằng