Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 987
  • Trong tuần: 8,896
  • Tất cả: 465,042
Đăng nhập
Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Ngày 07 tháng 12 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết có 4 điều gồm các nội dung chính sau:

 Đối tượng áp dụng:

- Các đội dân phòng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập theo quy định; Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng;

- Ủy ban nhân dân các cấp; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mức hỗ trợ:

- Đội trưởng: Được hỗ trợ bằng 17% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng.

- Đội phó: Được hỗ trợ bằng 15% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023./.

 

Tải về

Nguyễn Thuỳ Linh