Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 889
  • Trong tuần: 8,798
  • Tất cả: 464,944
Đăng nhập
Lào Cai tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 17/03/2023 tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Mục đích, yêu cầu: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ với quan điểm lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng của người dân là trên hết; làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với phương châm "Từng nhà an toàn - Từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn - Từng khu phố an toàn - Từng xã, phường, thị trấn an toàn”; Tăng cường tuyên truyên, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, người dân, người lao động; Phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và người dân cùng chung tay vào cuộc trong công tác PCCC và CNCH; Việc lựa chọn, xây dựng các mô hình an toàn về PCCC và CNCH phải phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phải phát huy thực sự có hiệu quả phương châm bốn tại chỗ khi có cháy, nổ xảy ra; huy động và sử dụng các nguồn lực xã hội hóa từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân 2 để đầu tư, trang bị phương tiện trong việc xây dựng các mô hình trên địa bàn.

Nội dung thực hiện: Với mục đích, yêu cầu đặt ra, Kế hoạch cũng đề ra 02 nội dung để triển khai thực hiện Kế hoạch

Thứ nhất, Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng và huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho các chủ hộ gia đình cũng như các cá nhân, thành viên của hộ. Mỗi gia đình phải có ít nhất 01 người được tuyên truyền, phổ biến và nắm chắc được cách thức sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, phương pháp, kỹ năng xử lý sự cố cháy ban đầu, kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra. 100% hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ 2 và trang bị các phương tiện, dụng cụ chữa cháy, CNCH; phấn đấu mỗi hộ gia đình tự trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy và dụng cụ, phương tiện CNCH cần thiết (xà beng, kìm cộng lực, mặt nạ lọc độc, đèn pin...); vận động ít nhất 2% hộ gia đình có cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động PCCC và CNCH.

Thứ hai, duy trì, xây dựng và nhân rộng mô hình toàn dân tham gia PCCC và CNCH. Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” đối tượng là các nhà ở hộ gia đình, nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, khu dân cư có người dân thường xuyên sinh sống, làm việc. Mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” đối tượng là các ngõ, hẻm sâu tập trung nhiều nhà ở (nhà ở hộ gia đình hoặc hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh) có chiều sâu từ 50m trở lên, xe chữa cháy không tiếp cận được.

Công an tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện, hoàn thành mục tiêu Kế hoạch./.

Khánh Linh