Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 1,049
  • Trong tuần: 6,753
  • Tất cả: 462,899
Đăng nhập
Kết quả thực hiện công tác trợ giúp pháp lý cho phụ nữ giai đoạn 2018-2022

Triển khai Chương trình phối hợp số 236/CTPH-STP-HLHPN giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2018-2022, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lào Cai đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý hàng năm chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các Chi nhánh trợ giúp pháp lý triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã nghèo; các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.  Kết quả: Giai đoạn 2018-2022, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lào Cai và các Chi nhánh trợ giúp pháp lý đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời 1.428 vụ việc của 1.428 đối tượng là phụ nữ (chiếm 38% tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý); phối hợp với các đơn vị Phòng Tư pháp, Phòng Dân tộc, Hội Phụ nữ huyện tổ chức  412 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý cho 13.682 lượt người tham dự. Qua các đợt truyền thông đã tuyên truyền, phổ biến cho phụ nữ biết các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý và các quy định của pháp luật khác có liên quan trực tiếp tới phụ nữ như phòng, chống mua bán người; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; hôn nhân và gia đình…   

Đào Gia Hân