Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 1,038
  • Trong tuần: 2,341
  • Tất cả: 458,487
Đăng nhập
Kết quả công tác thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023
Chọn một ảnh minh họa cho việc giải quyết thủ tục hành chính đính kèm tin này cho tin nó nổi lên, bắt mắt người đọc hơn

6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời, quán triệt triển khai Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính; biện pháp xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Toà án đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; tổ chức thi hành triệt để các bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền. Chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đăng tải công khai kịp thời thông tin việc không chấp hành án hành chính trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, thực hiện tích hợp với Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thi hành án dân sự đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền theo đúng quy định tại Điều 30 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Quyết định số 1246/QĐ-TCTHADS ngày 27/12/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Đồng thời chủ trì làm đầu mối phối hợp với Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thu thập, phân tích, đánh giá số liệu xét xử án hành chính. Tổ chức rà soát lại các vụ việc thi hành án hành chính để tổng hợp báo cáo kết quả thi hành án hành chính trên địa bàn. Kết quả: 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn tỉnh phát sinh 16 việc phải thi hành án hành chính. Gồm: 08 việc từ năm cũ chuyển sang và 08 việc trong kỳ báo cáo. Trong đó đã thi hành xong 05 việc còn lại 11 việc chưa thi hành xong./.

anh tin bai

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023 - Ảnh: Ngọc Phương

Lan Hương