Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 897
  • Trong tuần: 8,806
  • Tất cả: 464,952
Đăng nhập
Hội nghị trực tuyến công tác pháp chế khu vực phía bắc năm 2022

Sáng 31/3/2022, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công tác pháp chế khu vực phía bắc năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Lào Cai

Chủ trì Hội nghị: Ông Phan Chí Hiếu, thứ trưởng Bộ Tư pháp; Ông nguyễn Hồng Tuyến Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp; Ông Florian Feyerabend trưởng đại diện Konrad – Adenauer –Stiftung, Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam.

Dự hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội: Đại biểu lãnh đạo và người làm công tác pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Lãnh đạo Vụ Pháp luật Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước; Lãnh đạo Ban pháp chế các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp; Đại biểu một số địa phương được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp do có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Lê Ngọc Quỳnh – Giám đốc Sở Tư pháp; Đại diện cán bộ, công chức làm công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Đồng chí Lê Ngọc Quỳnh – Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì điểm cầu Lào Cai

Hội nghị diễn ra trong 1 ngày triển khai các nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP sau 10 năm thực hiện và đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung đảm bảo tính khả thi trong thực tế. Trao đổi những tồn tại, hạn chế và tìm ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác pháp chế trong thời gian tới; Tập huấn về kỹ năng đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động TTHC trong lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản QPPL); tổ chức khen thưởng một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP../.

Chu Mỹ Hạnh