Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 977
  • Trong tuần: 8,886
  • Tất cả: 465,032
Đăng nhập
Hội đồng phối hợp phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Lào Cai ban hành Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức giáo viên trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2022

        Nhằm trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên góp phần nâng cao năng lực, hình thành kỹ năng nghiệp vụ cần thiết, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ giáo viên gắn với chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Ngày 11/7/2022, Hội đồng phối hợp phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Lào Cai đã ký ban hành Kế hoạch số 205/KH- UBND bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức giáo viên trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2022.

        Theo Kế hoạch, đối tượng tham gia tập gồm: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, THPT Dân tộc nội trú trên địa bàn thành phố; giáo viên giảng dạy môn đạo đức và môn giáo dục công dân tại các trường học trên địa bàn thành phố.

         Nội dung tập huấn, cụ thể: Cập nhật kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong các nhà trường; bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường.

Thời gian tổ chức Hội nghị 01 ngày, dự kiến vào tháng 8/2022./.

Minh Phương