Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 137
  • Trong tuần: 5,921
  • Tất cả: 454,700
Đăng nhập
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật đợt II năm 2022

Ngày 31/5/2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt II/2022. Tham dự và chủ trì và phát biểu Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lợi – Phó giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lào Cai, Tổ thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện các doanh nghiệp sở hữu vốn Nhà nước có trụ sở tại tỉnh Lào Cai; Chủ tịch hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện; lãnh đạo phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố cùng các báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

Quang cảnh hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Toà án nhân dân tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng điều phối nông thôn mới, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp giới thiệu nội dung các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất; tuyên truyền nhắc lại Luật Phòng, chống tham nhũng; Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-TTCP ngày 19/4/2022 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập"; Quyết định số 362QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung một số Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa; tách thửa, hợp thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” và một số văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do Chính phủ, các bộ ngành trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành trong quý I năm 2022.

Hà Thị Minh Thúy