Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 877
  • Trong tuần: 8,786
  • Tất cả: 464,932
Đăng nhập
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Si Ma Cai

Trong 02 ngày 30-31/8/2022 Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã thực hiện kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các xã Bản Mế, Nàn Sán, thị trấn Si Ma Cai và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Si Ma Cai.

Quang cảnh buổi kiểm tra tại Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Si Ma Cai 

Tham dự đoàn kiểm tra có ông Hoàng Văn Tuấn, Phó giám đốc Sở Tư pháp, Đỗ Lê Tín, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh và các thành viên trong đoàn.

Ông Hoàng Văn Tuấn, Phó giám đốc Sở Tư pháp phát biểu ý kiến chỉ đạo

Tại các đơn vị cấp xã đoàn kiểm tra đã nghe đại diện Lãnh đạo các xã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã, nắm bắt hoạt động tại địa bàn cấp xã.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Bản Mế

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Nàn Sán

Quang cảnh buổi làm việc tại Thị trấn Si Ma Cai

Tại buổi làm việc cấp huyện đoàn kiểm tra đã nghe các cơ quan, đơn vị trên địa bàn báo cáo kết quả hoạt động, những khó khăn khi triển khai thực hiện, ông Giàng Seo Chư, phó trưởng phòng Tư pháp huyện đã thông qua báo cáo. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ lưu trữ về công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; công tác chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Si Ma Cai. Số liệu từ  năm 2017 đến 30/6/2022  toàn huyện đã ban hành được  70 văn bản, trong đó: 17 quyết định, 34 kế hoạch, 04 thông báo; 15 công văn. Hàng năm, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, Hội đồng phối hợp huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp  tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kịp thời các văn bản triển khai công tác tác phổ biến pháp luật theo kế hoạch đề ra. Cụ thể tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung văn bản pháp luật như: Hiến pháp năm 2013; các Bộ luật, Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành trong năm 2017, 2018, 2019, 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương, các quy định pháp luật liên quan thiết thực đến đời sống và phát triển kinh tế - xã hội địa phương; các văn bản chuyên ngành, lĩnh vực. Hội đồng PHPBGDPL huyện thường xuyên được rà soát, củng cố, kiện toàn gồm 27 đồng chí. Đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã cũng được rà soát, củng cố gồm 26 đồng chí. UBND các xã, thị trấn thực hiện và ban hành các quyết định  kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, đảm bảo cho việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới toàn thể cán bộ, nhân dân  được kịp thời, đạt hiệu quả cao. Hiện nay trên địa bàn huyện có 153 tuyên truyền viên.

Đại diện Phòng Dân tộc huyện Si Ma Cai  phát biểu ý kiến

Trong 05 năm triển khai các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 1.873 buổi với 118.885 lượt người, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã 953 tin; trên phương tiện thông tin đại chúng của huyện được 466 tin; 83 chương trình tuyên truyền truyền trên hệ thống  truyền thanh – truyền hình huyện; 49 chuyên mục tìm hiểu pháp luật.

Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được quan tâm triển khai, thực hiện bảo đảm theo quy định của pháp luật về hoạt động hòa giải ở cơ sở. Trong những năm qua UBND huyện đã ban hành 12 văn bản. Tính đến  nay toàn huyện có 59 tổ hòa giải với 286 hòa giải viên, mỗi tổ hoà giải có từ 03 đến 05 hoà giải viên do Trưởng thôn hoặc Trưởng ban MTTQ làm tổ trưởng, đa số các hòa giải viên là những người có trình độ văn hóa từ trung học cơ sở trở lên là những người có uy tín, có trách nhiệm với công việc hòa giải ở cơ sở, cụ thể: 151 hòa giải viên có trình độ 12/12; 105 hòa giải viên có trình độ 9/12 và 27 hòa giải viên chưa tốt nghiệp tiểu học.

Về đánh giá chuẩn tiếp cận huyện đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng phụ trách các chỉ tiêu của tiêu chí, thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư 07/2017/TT-BTP nhiệm vụ của các thành viên là theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện 5 tiêu chí và 25 chỉ tiêu về tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tại buổi kiểm tra các thành viên Hội đồng của huyện cũng nêu những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai và đưa ra những đề xuất, kiến nghị với cơ quan cấp trên về đầu tư kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn. Ông Lý Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật – Phó chủ tịch UBND huyện đã khẳng định những kết quả đạt được nêu những khó khăn và đề nghị Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thường xuyên có kế hoạch tập huấn bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cơ sở; biên soạn và cấp phát một số tài liệu hỏi đáp ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ với những nội dung thiết thực, phù hợp với trình độ nhận thức của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Ông Lý Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật – Phó chủ tịch UBND huyện  phát biểu ý kiến 

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  đã được quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên, bảo đảm bám sát hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ. Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện đã tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện triển khai, hướng dẫn thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn; chủ động tham mưu kiện toàn, bảo đảm nguồn lực thực hiện, phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện và quy chế hoạt động của Hội đồng; tổ chức thực hiện kịp thời các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn theo Chương trình, Đề án của tỉnh đã được phê duyệt; tham mưu triển khai thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn huyện. Hoạt động hoà giải cơ sở đã vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ ở cơ sở tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, trong đó có việc tự giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng, gìn giữ tinh làng, nghĩa xóm, ổn định tình hình an ninh, chính trị đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở các thôn, tố dân phố nhằm phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật và hạn chế các đơn thư khiếu kiện của nhân dân.  Việc đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo cơ sở vật chất, các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng tiếp cận pháp luật của người dân, người dân được tham gia bàn bạc và quyết định những vấn đề có liên quan đến đời sống cũng như được hưởng những chính sách xã hội theo quy định, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng, đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bước đầu có hiệu quả hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Nguyễn Lê Hằng