Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 1,020
  • Trong tuần: 2,323
  • Tất cả: 458,469
Đăng nhập
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

Thực hiện Văn bản số 273/VNMAC-KHĐP ngày 29/3/2022 của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) về việc triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi). Để góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý tham gia Cuộc thi, hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống bom mìn 04/4/2022, ngày 07/4/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai đã ký ban hành văn bản số 224/HĐPH hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

Theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đề nghị các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thị xã, thành phố Lào Cai quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai hưởng ứng Cuộc thi với những nội dung cụ thể như:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thể lệ và ý nghĩa của Cuộc thi.

- Người tham gia dự thi, làm bài dự thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/ hoặc truy cập theo địa chỉ đường link: https://cuocthi.vnmac.gov.vn/, để làm bài dự thi.

- Thời gian dự thi, từ 12h ngày 04/4/2022 đến 12h ngày 04/5/2022.

- Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam biết sử dụng máy vi tính và các thiết bị điện tử thông minh khác để làm bài thi trực tuyến (gọi tắt là thí sinh), trừ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng 701, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, các tổ chức trong và ngoài nước đang hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn do chiến tranh để lại ở Việt Nam.

- Thể lệ Cuộc thi và các thông tin khác được cập nhật, đăng tải trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ https://vnmac.gov.vn/ Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai tại địa chỉ https://pbgdpl.laocai.gov.vn.

Tải về

 

 

Minh Thúy