Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,061
  • Trong tuần: 2,364
  • Tất cả: 458,510
Đăng nhập
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022

Với mục đích nắm bắt tình hình tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, đồng thời đánh giá thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật tại một số đơn vị, địa phương; qua đó phát hiện những sai phạm, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để kịp thời chấn chỉnh, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp có biện pháp tháo gỡ hoặc chỉ đạo cấp sở, ngành địa phương có những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng của công tác này trong năm 2022 và các năm tiếp theo, ngày 16/5/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh Lào Cai đã ký ban hành Kế hoạch số 193/KH-HĐPH kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch đã xác định rõ các nội dung kiểm tra đối với từng cơ quan, đơn vị, cụ thể:

- Đối với các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; doanh nghiệp nhà nước trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh, nội dung kiểm tra là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2017 đến hết 31/12/2021.

- Đối với Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã, nội dung kiểm tra gồm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ năm 2017 đến hết ngày 31/12/2021.

- Các đơn vị kiểm tra gồm: (i) Ban Dân tộc tỉnh; (ii) Sở Lao động thương binh và Xã hội; (iii) Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; (iv) Công ty cổ phần cấp nước Lào Cai; (v) Hội đồng PHPBGDPL huyện Bảo Yên và Uỷ ban nhân dân các xã: Thượng Hà, Điện Quan, Yên Sơn, huyện Bảo Yên; (vi) Hội đồng PHPBGDPL huyện Si Ma Cai và Ủy ban nhân dân các xã: Nàn Sán, Bản Mế và thị trấn Si Ma Cai thuộc huyện Si Ma Cai.

Thời gian kiểm tra thực hiện trong Quý III/2022./.

Thúy Minh