Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 981
  • Trong tuần: 8,890
  • Tất cả: 465,036
Đăng nhập
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai triển khai Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet

Triển khai Kế hoạch số 107-KH/BTGTU, ngày 30/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet, ngày 15/7/2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Công văn số  916 -CV/BTGTU, ngày 15/7/2022 về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).

Theo đó, Cuộc thi chính thức bắt đầu từ 10h00’ ngày 18/7/2022 tại các địa chỉ:

- Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến - Tỉnh uỷ Lào Cai (http://tuyengiaotracnghiem.laocai.gov.vn/);

- Liên kết trên Cổng Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (http://bantuyengiao.laocai.org.vn);

 - Liên kết trên Trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh, mục “Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet”;

- Các báo, tạp chí điện tử, trang/cổng Thông tin điện tử đặt Banner và đường link liên kết của Cuộc thi.

Để Cuộc thi đạt hiệu quả, chất lượng; thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và đặc biệt là các tầng lớp Nhân dân tạo sức lan toả trong xã hội, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phát động, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động, các tầng lớp Nhân dân tham gia Cuộc thi theo kế hoạch và thể lệ của Ban Tổ chức Cuộc thi. Tăng cường chỉ đạo tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh - hình thức tuyên truyền, chú trọng hướng dẫn đăng ký tài khoản và truy cập trên thiết bị điện tử để tham gia Cuộc thi; chỉ đạo nghiên cứu tạo lập các nhóm trên ứng dụng mạng xã hội để hướng dẫn, trao đổi cách thức, kỹ năng, kinh nghiệm tham gia Cuộc thi cũng như khuyến khích, đôn đốc tham gia thi. Có hình thức biểu dương, khen thưởng phù hợp đối với những tập thể, cá nhân tích cực tham gia và đoạt giải Cuộc thi.

Các cơ quan thông tấn, báo chí tỉnh Đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc thi, phản ánh không khí tham gia thi của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhất là không khí tham gia thi tại cơ sở, vùng khó khăn, vùng có đồng đồng bào dân tộc thiểu số, các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Cuộc thi./.
Hà Minh Thúy