Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 259
  • Trong tuần: 7,019
  • Tất cả: 463,165
Đăng nhập
Thị xã Sa Pa tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật đợt IV năm 2022 trên địa bàn

Thực hiện Kế hoạch số 323/KH-HĐPH ngày 19/9/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Sa Pa về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đợt IV năm 2022. Sáng ngày 01/11/2022, Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đợt IV năm 2022 đã được tổ chức tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã. Dự hội nghị có trên 80 đại biểu, bao gồm: thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã; Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn; lãnh đạo UBND,  Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, Chỉ huy trưởng BCH quân sự, công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên pháp luật thị xã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Tài nguyên nước; Luật Trẻ em; Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, trên các vùng biển đảo và thềm lục địa của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

   

Đ/c Nông Quốc Hưng - Tiểu Đoàn trưởng - KTT BCH quân sự thị xã Sa Pa giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự tại Hội nghị

Sau Hội nghị này, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị thuộc thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm tiếp tục tổ chức các hoạt động phổ biến, quán triệt sâu, rộng các nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật đã được tiếp thu tại hội nghị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thuộc địa bàn phụ trách, nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho mọi tầng lớp Nhân dân, từng bước góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã Sa Pa nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung./.

Nguyễn Thị Nga- Phòng Tư pháp thị xã Sa Pa