Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 847
  • Trong tuần: 2,150
  • Tất cả: 458,296
Đăng nhập
Kết quả triển khai đợt cao điểm PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Thị xã Sa Pa và Huyện Bảo Yên

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Sa Pa và huyện Bảo Yên đã ban hành Văn bản tổ chức đợt cao điểm PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đông nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  gửi các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã tổ chức triển khai tuyên tuyền đợt cao điểm tại các cơ quan, đơn vị và các xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố. Tại đợt cao điểm đã tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật về bầu cử,... trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần...); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri, quyền khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của các cơ quan trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử ... Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thị xã Sa Pa các cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để giới thiệu pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân như phổ biến pháp luật thông qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị; các buổi họp thôn bản, tổ dân phố và cụm dân cư trên địa bàn thị xã; trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở. Qua đó đã tuyên truyền, phổ biến 18 bài tuyên truyền bằng 03 thứ tiếng Hmông, Dao, Kinh về bầu cử, xây dựng 148 tin bài, 101 chuyên mục tuyên truyền, đăng 52 tin bài trên cổng thông tin điện tử của Thị xã, treo 130 chiếc băngzon tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn trung tâm thị xã Sa Pa, tuyên truyền được 93 buổi xe tuyên truyền lưu động.  Ở cấp xã triển khai tuyên truyền lưu động đến các thôn, bản, tổ dân phố là 61 buổi với 3.238 người nghe.

Huyện Bảo Yên, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã phân công cho thành viên Hội đồng theo dõi, hướng dẫn và thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại các xã, thị trấn. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn, đã tổ chức được 285 cuộc tuyên truyền có 28.278 lượt người tham gia; phổ biến pháp luật trên loa truyền thanh được 2.189 giời; treo 622 băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền; tổng số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật được cấp phát 708; triển khai cuộc thi tìm hiểu quy định pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có 564 lượt người tham gia với 1.006 lượt thi. 

Linh Tâm