Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1,334
  • Trong tuần: 2,637
  • Tất cả: 458,783
Đăng nhập
Hội đồng phối phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Hoà giải viên giỏi” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023

Thực hiện Quyết định số 791/QĐ-HĐPH ngày 24/5/2023 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV và Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023. Ngày 01/6/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 261/KH-HĐPH tổ chức Cuộc thi “Hoà giải viên giỏi” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023. Theo đó:  

1. Đối tượng dự thi: Là các hòa giải viên được bầu và công nhận theo Luật Hòa giải ở cơ sở tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong quá trình tham gia dự thi, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có thể mời thêm thành phần khác tham gia đội thi, nhưng phải đảm bảo từ 50% trở lên số người tham gia là hòa giải viên ở cơ sở, trong đó hòa giải viên nữ ít nhất 30 %.

2. Nội dung thi: Kiến thức về pháp luật hòa giải ở cơ sở; kỹ năng hòa giải ở cơ sở; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp 2013; kiến thức pháp luật trong một số lĩnh vực: dân sự, đất đai, xây dựng, nhà ở, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, xử lý vi phạm hành chính, ứng xử nơi công cộng, ứng xử trong gia đình, trường học.....

3. Hình thức thi: Các đội dự thi chủ động xây dựng video gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh.

4. Cách thức dự thi: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố mỗi đơn vị chủ động thành lập một đội dự thi, xây dựng một video gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh. Khuyến khích các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phát động Cuộc thi tới xã, phường, thị trấn với hình thức sân khấu hóa có ứng dụng công nghệ số.

5. Thời gian nộp bài dự thi: Thời gian nộp video dự thi: Chậm nhất ngày 15 tháng 7 năm 2023. Thời lượng, cách thức nộp video dự thi sẽ được quy định và hướng dẫn chi tiết trong Thể lệ Cuộc thi do Ban Tô chức Cuộc thi ban hành.

6. Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi: Gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 03 giải khuyến khích, 03 giải chuyên đề. Tiền thưởng kèm theo giải như sau:

01 giải nhất: trị giá 6.000.000đồng/giải;

02 giải nhì: trị giá 4.000.000đồng/giải;

03 giải ba: trị giá 3.000.000đồng/giải;

03 giải khuyến khích: trị giá 2.000.000đồng/giải;

03 giải chuyên đề: trị giá 500.000đ/giải.

Tùy theo điều kiện thực tế Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh Lào Cai có thể điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, mức tiền thưởng kèm theo giải và những nội dung khác có liên quan đến Cuộc thi.

6. Tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV: Ban Tổ chức Cuộc thi của tỉnh sẽ lựa chọn 01 đơn vị đạt giải cao Cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 đại diện cho tỉnh Lào Cai tham gia dự thi Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV theo Kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Sở Tư pháp: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi) có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi. Tham mưu cho Ban Tổ chức Cuộc thi: Ban hành Thể lệ Cuộc thi, thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai tổ chức Cuộc thi theo Kế hoạch; tổng kết trao giải thưởng, đánh giá kết quả Cuộc thi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:  Căn cứ các nội dung nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai cụ thể tại địa phương, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả theo đúng kế hoạch này; bố trí kinh phí triển khai thực hiện. Tổng kết đánh giá, khen thưởng cuộc thi tại huyện, thị xã, thành phố theo thẩm quyền, kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi và nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện năm 2023, tạo đà thúc đẩy cho những năm tiếp theo./.

Tải về

Đào Gia Hân