Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 969
  • Trong tuần: 2,272
  • Tất cả: 458,418
Đăng nhập
UBND huyện Bắc Hà tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ngày 19/8/2022 UBND huyện Bắc Hà đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Quang cảnh hội nghị 

Khai mạc hội nghị đồng chí Chu Thị Dương Phó chủ tịch UBND huyện, tham dự có hơn 200 đại biểu là thành viên Hội đồng đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật huyện; Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các chức danh: Trưởng Ban chỉ đạo Nông thôn mới; Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Trưởng công an; Công chức Tư pháp -Hộ tịch; Công chức Văn phòng - Thống kê; Công chức Tài chính - Kế toán; Công chức Văn hóa - Xã hội; Trưởng thôn, bản, Tổ dân phố.

Các học viên thảo luận tình huống

Hội nghị được nghe giảng viên là lãnh đạo phòng phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp triển khai các nội dung về: Tổng quan pháp luật về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới;  Kỹ năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kỹ năng tổng hợp thông tin, thu thập tài liệu kiểm chứng phục vụ việc tự chấm điểm 05 tiêu chí tiếp cận pháp luật và 20 chỉ tiêu thành phần thuộc 05 tiêu chí; Kỹ năng tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo kết quả, lập hồ sơ gửi Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện. Các học viên đã thảo luận sôi nổi thông qua hình thức trao đổi tình huống tại nhóm, thực hiện quy trình đánh giá việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; chia sẻ các nội dung tài liệu kiểm chứng của từng tiêu chí và nêu nhữngvướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thông qua Hội nghị, giúp cho các đại biểu nắm bắt đầy đủ các nội dung của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư  số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021  của Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đồng thời qua việc trao đổi, thảo luận các học viên có thêm kinh nghiệm và kỹ năng để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ này ở cơ sở.

Minh Hằng