Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1,427
  • Trong tuần: 2,730
  • Tất cả: 458,876
Đăng nhập
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thị xã Sa Pa

Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa ban hành Kế hoạch số 104?KH-UBND ngày 09/3/2022 tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Mục đích tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho các thành viên của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thị xã; Lãnh đạo UBND xã, phường trực tiếp phụ trách công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các chức danh chuyên môn của xã, phường (sau đây gọi tắt là cấp xã) có liên quan đến hoạt động xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thông qua đó giúp đội ngũ này tăng cường kỹ năng và năng lực chuyên môn trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nói chung và việc chấm điểm 5 tiêu chí tiếp cận pháp luật và 20 chỉ tiêu thành phần thuộc 05 tiêu chí nói riêng. Hội nghị tập huấn chuyên sâu được tổ chức từng bước góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã.

Yêu cầu việc tổ chức các Hội nghị phải đảm bảo đúng đối tượng, nội dung, các học viên được triệu tập đều phải tham gia đầy đủ các nội dung của khóa học; thông qua Hội nghị nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển 2 khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và việc chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật từ đó có các kiến nghị, đề xuất các giải pháp với cấp có thẩm quyền nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Nội dung tổng quan pháp luật về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; Kỹ năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kỹ năng tổng hợp thông tin, thu thập tài liệu kiểm chứng phục vụ việc tự chấm điểm 05 tiêu chí tiếp cận pháp luật và 20 chỉ tiêu thành phần thuộc 05 tiêu chí; Kỹ năng tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo kết quả, lập hồ sơ gửi Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện; Giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Phương pháp thảo luận nhóm; thực hành việc lập hồ sơ, tự chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu thông qua các dữ liệu giả định mà báo cáo viên đưa ra tại lớp; tự kiểm tra, đánh giá kết quả.

Đối tượng cấp huyện gồm thành viên của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thị xã Sa Pa.  Cấp xã lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các chức danh Trưởng BCĐ NTM; Chủ tịch (Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc;  Trưởng công an; Công chức Tư pháp - Hộ tịch; Công chức Văn phòng - Thống kê; Công chức Kế toán; Công chức Văn hóa - Xã hội; Trưởng thôn, bản, Tổ dân phố, Cụm dân cư.

Theo Kế hoạch Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch. Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Xây dựng kế hoạch triển khai, chủ động lập dự toán bảo đảm cho công tác này. Hàng năm thực hiện đánh giá, hoạt động triển khai thực hiện tại cơ sở kết quả thực hiện tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (tiêu chí 18.5; tiêu chí 17.5) nông thôn mới trên địa bàn. 

PBGDPL