Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 362
  • Trong tuần: 7,122
  • Tất cả: 463,268
Đăng nhập
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023

Thực hiện Luật Thanh niên năm 2020; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch sô 192/KH-UBND ngày 05/4/2023 tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023.

Theo kế hoạch, Chương trình đối thoại được tổ chức trong Quý III năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai dưới hình thức đối thoại trực tiếp, sau khi công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh ít nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức đối thoại theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Thanh niên. Tham dự Chương trình có các đại biểu đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ; Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành, Hội liên hiệp thanh niên, Hiệp hội doanh nghiệp trẻ tỉnh; đại diện một số tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; Bí thư Huyện đoàn, Thị đoàn, Thành đoàn và 150 thanh niên. Chủ đề của Chương trình: “Thanh niên khởi nghiệp từ thế mạnh của địa phương và ứng dụng chuyển đổi số trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp đối với thanh niên”. Chương trình gồm 5 nội dung chủ yếu, gồm: (i) Thông tin nhanh đến thanh niên những kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2020 (ii) Việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên; (iii) Hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp thanh niên; (iv) Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, xây dựng chuyển đổi số trong công tác học tập, khởi nghiệp và tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; (v) Thanh niên đề xuất với Lãnh đạo tỉnh về các giải pháp nhằm tạo việc làm và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đồng thời góp ý đối với những bất cập trong thực hiện chương trình khởi nghiệp, tạo việc làm trong thời gian qua…

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Tỉnh đoàn Lào Cai; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kịch bản nội dung chi tiết chương trình và các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt chương trình. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kết luận nội dung đối thoại và gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Thanh niên./.

Gia Hân