Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 321
  • Trong tuần: 7,081
  • Tất cả: 463,227
Đăng nhập
Triển khai xây dựng Đề án “Xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW và Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ. Ngày 21/5/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND triển khai xây dựng Đề án “Xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm kết nội giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam – Trung Quốc”. 

Kế hoạch là căn cứ để các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án. Theo kế hoạch, việc triển khai xây dựng Đề án gồm 6 bước, cụ thể:

Bước 1: Xây dựng, trình đề cương và Dự toán chi tiết của Đề án, thời gian thực hiện từ 15/4/2023 đến ngày 20/5/2023;

Bước 2: Lựa chọn tổ chức tư vấn lập Đề án, thời gian thực hiện từ ngày 21/5/2023 đến ngày 01/6/2023;

Bước 3: Triển khai xây dựng Đề án, thời gian thực hiện từ ngày 01/6/2023 đến ngày 15/7/2023;

Bước 4: Xin ý kiến về dự thảo chính thức của Đề án, thời gian thực hiện từ ngày 16/7/2023 đến ngày 30/7/2023;

Bước 5: Hoàn thiện Đề án theo các Kết luận cuả Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và trình Bộ Công thương thẩm định Đề án, thời gian thực hiện từ ngày 01/8/2023 đến ngày 25/8/2023;

Bước 6: Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, thời gian thực hiện từ ngày 25/8/2023 đến ngày 31/8/2023.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cung cấp các nội dung và số liệu của Đề án theo nhiệm vụ được phân công. Chủ động đề xuất các nội dung khác (theo lĩnh vực quản lý) có liên quan đến nội dung của Đề án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, bổ sung các nội dung cho Đề án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan được giao chủ trì Đề án có trách nhiệm khớp nối với các cơ quan,  đơn vị, các địa phương và đơn vị tư vấn để hoàn thành Đề án theo quy định và đảm bảo chất lượng theo nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra./.

Tải về

Đào Minh Đức