Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Tháo gỡ khó khăn về chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của các địa phương

Đây là nội dung của Công điện số 1175/CĐ-TTg ngày 22/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, để kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp thiết sử dụng đất triển khai các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, tranh thủ cơ hội thu hút, kêu gọi đầu tư, hồi phục và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch, các chỉ tiêu sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 và trên cơ sở các tiêu chí quy hoạch, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, rà soát, cập nhật nhu cầu sử dụng đất làm cơ sở đề xuất điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025; đồng thời có ý kiến về phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 89/TTr- BTNMT ngày 03 tháng 11 năm 2023; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi văn bản về Bộ Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 tháng 11 năm 2023.

2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo tổng hợp đầy đủ ý kiến nêu trên của các địa phương, trước ngày 30 tháng 11 năm 2023 báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh phân bổ một số chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025; đồng thời tổng hợp, chuẩn bị hồ sơ báo cáo Chính phủ và phối hợp với các cơ quan của Quốc hội báo cáo Ủy Ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, trình Quốc hội điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đất đai tại Kỳ họp gần nhất.

3. Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp đề xuất của các địa phương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến do Lãnh đạo Chính phủ chủ trì với các địa phương thống nhất trước khi Thủ tướng Chính phủ quyết định việc điều chỉnh phân bổ một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 để các địa phương thực hiện được kịp thời./.

Tải về

Minh Đức