Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 775
  • Trong tuần: 2,078
  • Tất cả: 458,224
Đăng nhập
Danh sách 35 Báo cáo viên pháp luật huyện Bảo Thắng năm 2023

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Chức vụ, chức danh

Số Quyết định công nhận

1

Phòng Nội vụ

Ông Châu Ngọc Hà

1978

Nam

Kinh

ĐH

Phó Trưởng phòng Nội vụ

QĐ1721/QĐ-UBND

2

Toà án nhân dân huyện

Bà Nguyễn Thị Hoàng Liên

1982

Nữ

Kinh

TS

Phó chánh án Tòa án nhân dân huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

3

Thanh tra huyện

Ông Bùi Văn Song

1984

Nam

Kinh

ĐH

Phó chánh thanh tra, Thanh tra huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

4

Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Vũ Kiều Hưng

1979

Nam

Kinh

ĐH

PhóTrưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

QĐ1721/QĐ-UBND

5

Phòng Tài chính kế hoạch

Ông Lương Văn Hưng

1979

Nam

Kinh

ĐH

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

QĐ1721/QĐ-UBND

6

Phòng Văn hoá và Thông tin 

Bà Lê Hải Thanh

1971

Nữ

Kinh

ĐH

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

QĐ1721/QĐ-UBND

7

Phòng Dân tộc

Bà La Thị Tuyết Minh

1968

Nữ

Dáy

ĐH

Phó Trưởng phòng Dân tộc

QĐ1721/QĐ-UBND

8

Phòng Kinh tế hạ tầng

Ông Đinh Công Thắng

1980

Nam

Thái

ĐH

Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

QĐ1721/QĐ-UBND

9

Ban Chỉ huy quân sự

Ông Lâm Ngọc Anh

1979

Nam

Tày

ĐH

Chính trị viên Ban CHQS huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

10

Công an huyện

Ông Phạm Trung Kiên

1984

nam

Kinh

ĐH

Phó trưởng CA huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

11

Công an huyện

Ông Nguyễn Văn Mạnh

1978

Nam

Kinh

TS

Đội Trưởng đội điều tra tổng hợpCông an huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

12

Công an huyện

Ông Nguyễn Công Chế

1973

Nam

Kinh

ĐH

Đội trưởng Đội CSĐTTP về KT và MT

QĐ1721/QĐ-UBND

13

Công an huyện

Ông Phạm Đình Tuân

1980

Nam

Kinh

ĐH

Đội Trưởng Đội CSGT,TTCĐ

QĐ1721/QĐ-UBND

14

Công an huyện

Ông Trần Hoài Nam

1983

Nam

Kinh

ĐH

Đội Trưởng đội hình sự

QĐ1721/QĐ-UBND

15

Công an huyện

Ông Lương Đức Luận

1970

Nam

Kinh

ĐH

Đội Trưởng Đội CS PCCC và CNCH

QĐ1721/QĐ-UBND

16

Công an huyện

Ông Lường Quyết Tâm

1981

Nam

Kinh

ĐH

Đội Trưởng Đội CSQLHC và TTXH

QĐ1721/QĐ-UBND

17

Công an huyện

Ông Ngô Mạnh Hà

1983

Nam

Kinh

ĐH

Đội Trưởng Đội XDPT bảo vệ ANTQ

QĐ1721/QĐ-UBND

18

Công an huyện

Ông Phạm Đình Huấn

1985

Nam

Kinh

ĐH

Đội Trưởng Đội THAHS và HTTP

QĐ1721/QĐ-UBND

19

Đồn Tằng Lỏong

Ông Hà Thế Cường

1973

Nam

Tày

ĐH

Trưởng đồn, Đồn Công an Tằng Loỏng

QĐ1721/QĐ-UBND

20

Công an Huyện

Phạm Xuân Huy

1989

Nam

Kinh

ĐH

Phó đội An ninh

QĐ1721/QĐ-UBND

21

Công an Huyện

Trịnh Hải Yến

1985

Nữ

Kinh

ĐH

Đội tổng hợp công an huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

22

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Bà Hoàng Thị Bích Phượng

1976

Nữ

 

Kinh

TS

Phó Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo

QĐ1721/QĐ-UBND

23

Bảo hiểm xã hội huyện

Bà Trịnh Minh Phượng

1981

Nữ

Kinh

ĐH

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

24

Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Bà Lưu Lan Phương

1990

Nữ

Kinh

ĐH

Công chức phòng Tài nguyên và MT

QĐ1721/QĐ-UBND

25

Chi cục thi hành án dân sự

Ông Hoàng Minh Tuấn

1974

Nam

Kinh

ĐH

Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự

QĐ1721/QĐ-UBND

26

Phòng Lao động thương binh và Xã hội

Ông Nguyễn Ngọc Thọ

1968

Nam

Kinh

ĐH

Phó Trưởng phòng Lao động - TB&XH

QĐ1721/QĐ-UBND

27

Phòng Tư pháp

Ông Hoàng Văn Thái

1973

Nam

Kinh

ĐH

Phó Trưởng phòng Tư pháp

QĐ1721/QĐ-UBND

28

LĐ LĐ huyện

Ông Nguyễn Viết Bình

1981

Nam

Kinh

ĐH

Chủ tịch Liên Đoàn Lao động huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

29

Hội phụ nữ

Bà Thèn Thị Hồng

1980

Nữ

Nùng

ĐH

Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

30

Hội nông dân

Ông Phạm Tuấn Thịnh

1972

Nam

Kinh

ĐH

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

31

Mặt trận tổ quốc huyện

Lê Giang Vân

1977

Nữ

Kinh

ĐH

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

32

Cựu chiến binh

Ông Đào Văn Phương

1970

Nam

Kinh

ĐH

Cán bộ Hội cựu chiến binh huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

33

Viện kiểm sát

Bà Dương Thị Mai Ngọc

1984

Nữ

Kinh

TS

Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

34

Hạt kiểm lâm huyện

Ông Hoàng Công Nghiệp

1981

Nam

Tày

ĐH

Kiểm Lâm Viên, Hạt Kiểm lâm huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

35

Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 7

Bà Phạm Thị Hoa Huỳnh

1992

Nữ

Kinh

ĐH

Trợ giúp viên pháp lý , Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 7

QĐ1721/QĐ-UBND