Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 381
  • Trong tuần: 7,141
  • Tất cả: 463,287
Đăng nhập
Huyện Văn Bàn tăng cường truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2023 - 2027
Lượt xem: 462

Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 21/3/2023 về triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 - 2027”. Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn ban hành kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 04/4/2023 nhằm triển khai đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Văn Bàn giai đoạn 2023 -2027” 

Với mục tiêu cụ thể: Trong giai đoạn 2023-2027, hoàn thành việc hướng dẫn, tập huấn, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 407 trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và các ngành có liên quan. Phấn đấu 100% chính sách thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh Lào Cai, của huyện Văn Bàn và 70% chính sách có tác động lớn đến xã hội do cơ quan trung ương chủ trì soạn thảo thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án 407 được tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến khi thông qua, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Để thực hiện được yêu cầu, nhiệm vụ trên, UBND huyện Văn Bàn đã đề ra các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu như sau: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách; Hoàn thiện chính sách, thể chế về công tác truyền thông dự thảo chính sách; Phát huy vai trò chủ động của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bàn quy phạm pháp luật trong tổ chức thực hiện; Tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện về truyền thông dự thảo chính sách; Xây dựng nội dung truyền thông dự thảo chính sách, các hình thức truyền thông; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông dự thảo chính sách bằng các hoạt động:  Tổ chức tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí ở địa phương về kiến thức, kỹ năng truyền thông, xử lý thông tin khi thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, nhất là những vấn đề khó, có nhiều ý kiến khác nhau; Tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, cán bộ các Ban của HĐND cấp huyện, cấp xã; báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã về kiến thức, kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách để thực hiện truyền thông chủ động, linh hoạt, hiệu quả; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội liên quan khai thác tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông về dự thảo chính sách do cơ quan trung ương và địa phương phát hành để thực hiện bảo đảm thống nhất, chất lượng, khả thi.

Thực hiện thống nhất, toàn diện các nhiệm vụ trên với yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, việc tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sẽ tạo đồng thuận xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật cần phải được ban hành hoặc điều chỉnh để đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thực chất theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống từ góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh./.

Tải về

Minh Nhâm
Tin khác